2004-08-24-Gruppemøte

La3waa åpnet møtet.

Dagens tema var Diskusjon om omorganisering av NRRL.
La1uw kom ved årets valg inn i NRRL`s hovedstyre.
Det vi skulle komme fram til er hva vi ønsker med ligaen.
Våre forslag skal DA utvalget jobbe med.

Gruppens ideer: * Pengene på fond bør brukes til radioamatørenes gode.
* Ligaen bør investere i ting/aktiviteter som fenger amatørene. Da det kan føre til høyere medlemstall.
* Ligaen bør støtte gruppene til innkjøp av utstyr.
* NRRL må tre fram for amatører som møter vansker for eksempel i forbindelse med anntennesaker.
* De må slutte å fortie saker og ting som skjer.
* Ligaen må gi støtte til gruppene ifm kursing av nye amatører.
* Når du er ny amatør er det kanskje en ide å få et års fritt medlemskap i NRRL. Det bør lages en database som inneholder info om andre gruppers tema på gruppemøter. Dette for at andre også kan bruke disse temaene. Det bør også være en liste over hva NRRL selger og hvor oppdatert dette er.
* NRRL bør ha en handlingsplan. Det bør stå på papiret hva NRRL brenner for og vil ha frem. Få frem satsningsområdene.
* De bør jobbe mer med markedsføring av ny teknologi.
* Det bør jobbes tettere opp mot myndighetene og våre rettigheter.
* Styrke samarbeidet innad i FORF.
* Bør det være en Generalsekretær?
* Bør en del av kontorlokalene leies ut?

Disse utsagn og spm kom ut av kveldens gruppemøte.

Det ble også diskutert ting vi kan gjøre for å øke medlemstallet og aktiviteten i LA2T.

* LA2T bør søke om midler fra Rekruttering fondet.
* Søke om tippemidler.
* Finne ut hvorfor nye amatører ikke er aktive i gruppen og få innspill til hva de mener bør skje i/med gruppen.
* Få i stand et åpent ”allmøte” der alle amatørene i Trondheims regionen får komme med innspill.
* Slå sammen alle små auksjoner til en stor junkauksjon en fast dag i året.
* Få ut info i forkant og etterkant av aktiviteter.
* Få folk i gang ved å han innhold på møter som fenger alle. Kanskje hente inn den eldre garde som sitter på mye verdifull kunnskap.
* Gjøre gruppen mer interessant for amatører.
* Kontakte eldre amatører for å tilby evt skyss.
* Få fram info om oss og hobbyen vår.
* Få til flere tekniske møter/ekskursjoner.

Dette var utenfor dagens tema, men hadde godt av å bli luftet.

La3waa avsluttet møte.

La5hma Tone
Referent.