Styremøte 27.01.2021

Det ble avholdt et styremøte den 27. januar 2021 for å avklare følgende:

  • Fordelinger av rolle i styret som nå har blitt vakant
  • Forberedelser til årets generalforsamling

Styret kom til enighet om følgende:

  • Vakant sekretærrolle fordeles hovedsaklig mellom leder og nestleder. Andre medlemmer i styret tildeles enkeltoppgaver ved behov.
  • Forberedelser og dokumenter til GF ble presentert og gjennomgått, og vil i løpet av de nærmeste dager ferdigstilles og godkjennes.
  • Det ble bestemt at styret ser an smitteutviklingen de neste to ukene, og avgjør da hvordan gruppen avholder GF. NRRL sentralt anbefaler digitale nettmøter, og dette vurderes.