Styremøte 26.08.2021

Referat fra styremøte 26. august 2021

2021-08-01 Gruppesaker

Nye opplesere til QST-Trøndelag ønskes. Interesserte kan melde seg til styret.

Sanimir, LB6VI, har arbeidet med ny logo, men er ikke ferdig ennå.

Loftet er innredet som lab og tatt i bruk med gode erfaringer. Trappa opp bør vurderes utbedret, da denne er veldig bratt og gjør bæring av utstyr vanskelig.

Forslag om remote-stasjon på Liaåsen. Gruppen tar en ekspedisjon og undersøker om stedet er godt egnet med tanke på støy, og om det er mulig å skyte trådløsnett dit. Turen vil bli utlyst for de som ønsker å slå følge. Det vil bli gjort et forsøk på å utføre dette i løpet av september, kanskje oktober.

Salgshylla har fått nytt tilskudd, og det vil legges ut endel nytt på gruppens hjemmeside. Dette vil også bli opplyst på QST-TRD og på Facebook.

Den 9. september kl 1900 arrangerer gruppen den første «kom-i-gang»-kvelden for nye medlemmer, med mulighet for andre å slå seg med. Det vil fokuseres på radiokjøring. Tre mentorer vil være til stede og bistå ved behov. Dette annonseres på QST, Facebook, og hjemmeside.

Årsmøtet planlegges til 26. oktober, med forbehold om endringer dersom smittevernsreglene krever dette.

Nye medlemmer skal motta kvittering og velkomstmelding ved innmelding. Aksjon Stian LB5SH.

2021-08-02 Økonomi

Regnskapet ble gjennomgått og gruppen har god økonomi.

2021-08-03 Komiteene

Stasjonskomite: Leder: Tor, LA3WAA, Runar, LB5RH, Stian, LB5SH

Stasjon A: OLED panel i FTDX-5000 vurderes byttet. Expert PA 1.5k-fa er sendt til service i Italia, beregnet arbeidstid er 90 dager. En 40m 4-square er ferdig og under testing – så langt så bra!

Stasjon B: 40m dipol er flyttet nord-sør som tiltak for å redusere innslag. 40m vertikal fra stasjon A flyttes hit. En inverted L for 80m blir neste antenneprosjekt.

Stasjon C: En AV620 vertikal er satt opp som hovedantenne for fjernstyringen, og gir gode resultater på 6-20m. Det vil senere kobles inn en datastyrt switch som også gir 30-80m fra Windom-antenner.

Teknisk: Leder: Stein-Olav, LA9QV, Marius, LB9DG, Jan, LA7VV.

Oppkobling av 48V på Gråkallen pågår. Spenningsovervåkning for 48 volt er under arbeid.

Mer arbeid kreves på Gråkallen for installasjon av internettutstyr. Nye ethernetkabler er montert i masten.

APRS utstyret på Bringen er byttet, men ser dessverre ut til å ha stoppet opp igjen. Det undersøkes videre for å finne feilkilden. Repeateren ser derimot ut til å fungere utmerket.

Samband: Leder: Karl, LA9KOA, Tor, LA3WAA, Bjørn, LA1UW

Det jobbes videre med samarbeid med lokale aktører som FORF, fylke, kommuner og politi.

FORF Trøndelag har sendt søknad til Gjensidige-stiftelsen sin støtteordning.

Hus: Leder: Jan, LA7VV, og Willy, LA6HNA.

Det vil lages automatisk nattsenking av temperaturen for varmepumpen i stua. Aksjon LB5SH Stian

Test: Leder: Sanimir, LB6VI, Stian, LB5SH

Det søkes etter flere operatører til testaktivitetene. Alle interesserte kan melde seg.

Det har vært mye individuell kjøring grunnet Covid-19, men LA2T har svært gode resultater og ligger på en solid 2.plass i NRRL Cup.

2021-08-04 Eventuelt

Tilstede:        
Stian, LB5SH, leder
Tor, LA3WAA, kasserer
Jan, LA7VV, nestleder
Stein-Olav, LA9QV, varamedlem

Forfall:
Karl, LA9KOA, styremedlem

Ikke møtt:

Neste styremøte er onsdag 22. september 2021 kl. 19:00 på Lialøkken.