Styremøte 22.09.2021

2021-09-01 Gruppesaker

Nye opplesere til QST-Trøndelag ønskes. Interesserte kan melde seg til styret.

Sanimir, LB6VI, har arbeidet med ny logo, men er ikke ferdig ennå.

Loftet er innredet som lab og tatt i bruk med gode erfaringer. Trappa opp bør vurderes utbedret, da denne er veldig bratt og gjør bæring av utstyr vanskelig. Huskomitteen bes se nærmere på dette.

Forslag om remote-stasjon på Liaåsen. Gruppen tar en ekspedisjon og undersøker om stedet er godt egnet med tanke på støy, og om det er mulig å skyte trådløsnett dit. Turen vil bli utlyst for de som ønsker å slå følge. Det vil bli gjort et forsøk på å utføre dette i løpet av september, kanskje oktober. Aksjon: LA9QV Stein-Olav

Salgshylla har fått nytt tilskudd, og mye er solgt. To radioer står igjen, og bud på disse ønskes.

«Kom-i-gang»-kvelden som var planlagt ble dessverre avlyst, men nytt tidspunkt vil komme og de nyeste medlemmene vil motta invitasjon pr. epost, i tillegg til de andre kommunikasjonskanalene.

Årsmøtet avholdes som planlagt den 26. oktober, med forbehold om endringer dersom smittevernsreglene krever dette. Innkallinger vil sendes medlemmene innen fristens utløp.

Nye medlemmer skal motta kvittering og velkomstmelding ved innmelding. Dette er påbegynt og under arbeid. Aksjon Stian LB5SH.

2021-09-02 Økonomi

Regnskapet ble gjennomgått og gruppen har god økonomi.

2021-09-03 Komiteene

Stasjonskomite: Leder: Tor, LA3WAA, Runar, LB5RH, Stian, LB5SH

Stasjon A: OLED panel i FTDX-5000 vurderes byttet. Aksjon, LA9QV Stein-Olav.
Expert PA 1.5k-fa er sendt til service i Italia, beregnet arbeidstid er 90 dager men dette ser ut til å drøye litt til.

Stasjon B: 40m dipol er flyttet nord-sør som tiltak for å redusere innslag. 40m 4-square er flyttet fra stasjon A. En inverted L for 80m er laget og satt i drift, må testes ytterligere.

Stasjon C: En datastyrt antenneswitch som også gir 30-80m fra Windom-antenner er under utvikling.

Teknisk: Leder: Stein-Olav, LA9QV, Marius, LB9DG, Jan, LA7VV.

Oppkobling av 48V på Gråkallen pågår. Spenningsovervåkning for 48 volt er under arbeid.

Mer arbeid kreves på Gråkallen for installasjon av internettutstyr. Nye ethernetkabler er montert i masten.

Første fase i prosjektet for trådløst Internet til Lialøkken, Gråkallen og Vassfjellet er på plass etter 3 års jobb. Vi har nå feiltolerant nettverk til Gråkallen og Vassfjellet. Lialøkken er avhengig av link fra Gråkallen, men vi har mulighet til å sette inn nødløsninger (f.eks. ICEmodem) her ved behov.

APRS utstyret på Bringen er byttet, men ser dessverre ut til å ha stoppet opp igjen. Det undersøkes videre for å finne feilkilden. Repeateren ser derimot ut til å fungere utmerket.


Samband: Leder: Karl, LA9KOA, Tor, LA3WAA, Bjørn, LA1UW

Det jobbes videre med samarbeid med lokale aktører som FORF, fylke, kommuner og politi.

Årsmøte i sambandstjenesten (“sambandsledermøte”) 18. September. Referat er ikke klart enda. De som var på valg i SL – Sentral Ledelse, ble gjenvalgt. LA9KOA, Karl er en av disse.

FORF Trøndelag har blitt tildelt ca 2 millioner fra Gjensidigestiftelsen

NRRL Sambandstjenesten i Trøndelag sin andel utgjør ca 79.000. Dette skal gå til nye APRS digipeatere på Fosen, nødstrøm/aggregat og bekledning til sambandsoperatører.

Det planlegges felles øvelse i FORF Trøndelag. Tar sikte på “en lørdag før snøen kommer”

(FORF.no er Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum. Paraplyorganisasjonen for den frivillige redningstjenesten i Norge)

Winlink-node med VaraFM på 2m satt i drift på Vassfjellet. Denne er et alternativ til pakkeradio på 70cm som står på Gråkallen for lokal tilgang til Winlink-nettet.

Hus: Leder: Jan, LA7VV, og Willy, LA6HNA.

Det er laget automatisk nattsenking av temperaturen for varmepumpen i stua.

Test: Leder: Sanimir, LB6VI, Stian, LB5SH

Det søkes etter flere operatører til testaktivitetene. Alle interesserte kan melde seg.

Det har vært mye individuell kjøring grunnet Covid-19, men LA2T har svært gode resultater og ligger på en solid 2.plass i NRRL Cup.


2021-09-04 Eventuelt

Tilstede:
Stian, LB5SH, leder
Tor, LA3WAA, kasserer
Stein-Olav, LA9QV, varamedlem

Forfall:
Jan, LA7VV, nestleder
Karl, LA9KOA, styremedlem

Ikke møtt:

Neste møte blir generalforsamling, tirsdag 26. oktober 2021 kl. 19:00 på Lialøkken Grendahus.