SAC SSB

Operatører søkes til Scandinavian Activity Contest (SAC) på SSB, telefoni. Testen starter 9. oktober kl 12:00 UTC, og avsluttes 10. oktober kl 12:00 UTC.

Har du lyst til å..

  • . .bli flinkere operatør?
  • . .lære å jobbe med QRM, QSB, og det som verre er?
  • . .få øving i å jobbe med pileups?
  • . .øve på frekvensvalg; rett bånd til rett tid?
  • .. terpe det fonetiske alfabetet og samtidig tolke alternativer?

I denne contesten er det VI som er målet for hele verden, her blir det ikke tid til å kjede seg et øyeblikk! Du får mulighet til å si hei til personer fra alle verdens hjørner, fra øst til vest og nord til sør.

Vi er noen operatører som skal kjøre SAC SSB, og vi vil veldig gjerne ha flere med på laget. Ta kontakt med oss ved interesse – du bestemmer selv hvor mye du vil delta og når det måtte passe.

Les mer om SAC her: https://www.sactest.net/blog/rules/