Styremøte-2018-11-07

Trondheimsgruppen av NRRL
Referat fra styremøte 7. november 2018

2018-11-01 Gruppesaker
QST-Trøndelag har fått to nye opplesere; Håvard, LB0NH og Stian, LB5SH. Ny reserve er Rolf, LA7JBA.

En mappe over avtaler med Telenor ordnes i løpet av høsten, aksjon Håvard, LB9RE. Mappen er etablert. Aktuelle kandidater for adgang til Telenor stasjoner er identifisert.

En beskrivelse av HF konkurransen vil bli lagt ut på hjemmesidene. Ny oppstart i januar. Aksjon, Stian, LB5SH.

En antennedugnad er gjennomført i oktober. Antennene for stasjon C er nå oppe.

Utstyr donert av Bjørn, LA2QU, er nå avhendet og oppgjør vil bli sendt.

Det planlegges deltakelse i HF tester. Aktuelle test på høsten er NRRL telefonitesten 17-18 november.

2018-11-02 Økonomi
Gruppen har god økonomi.

Kaffesalget går fremdeles med underskudd og tilbudet vil etter hvert bli redusert tilsvarende. Kroner 10,- for kaffe/te er etter styrets mening ganske billig.

2018-11-03 Komiteene
Diskusjon omkring oppgaver i komiteene. En beskrivelse bør komme på plass. Purres, aksjon for komitelederne!!

Stasjonskomite: Tor, LA3WAA, Runar, LB5RH, Stian, LB5SH
Stasjon A: PC for stasjon A er oppgradert og konfigurert på nytt. Fjernstyringen av stasjonen er nå lagt inn og alt er fungerende. Dette ble demonstrert på gruppemøtet 23. oktober av Stian, LB5SH. Windom 160m har fått nytt og høyere oppheng mot øst.

Stasjon B: Et nytt og høyere opphenget for 80 m mot øst er etablert. Skjøtekabel for 6m koakskabel og rotor er klargjort.

Stasjon C: En Hari 80-10m og en Hari 60/30/15m 1 kW Windom antenne er satt opp i mast C. Radio nå er en Kenwood TS-570, men denne vurderes byttet til noe mer moderne. Et Ameritron AL-80B PA-trinn er installert. Oddbjørn, LA9JK, har montert strøm og Håvard, LB9RE, har montert utstyret i shacken og jording til mast A.

Opphenget for antenner på forsamlingshuset er flyttet til andre enden av huset av Tor, LA3WAA.

Etter en lengre tids vurdering av ny HF radio, kom et samlet styre til at det vil bli innkjøp en Yaesu FT DX5000MP fra Tor, LA3WAA, til kr 23 000,- for bruk på stasjon A.
På stasjon B anskaffes en Icom IC-7300 SDR radio til ca. kr 14 500,-.
En Yaesu FT-950 plasseres på stasjon C.
En Yaesu FT-950 selges.
En Kenwood TS-570 selges.

En oversikt over antennene utarbeides, aksjon Tor, LA3WAA.

Teknisk: Leder, Stein-Olav, LA9QV, Håvard, LB9RE, Knut, LB9BG, Oddbjørn, LA9JK, Marius, LB9DG.

En APRS stasjon er klargjort for Støren, LD7TG-1. Søknaden er innvilget av Telenor og montering gjøres ved anledning i høst. Vi må avvente adgangsklareringen hos Telenor.

Node på Røros utsettes til neste år.

Noderadioene på Gråkallen, TYT TH-9800, for Oppdal og Bringen er ustabile i drift og går ut av kryssbånd moden. Årsaken er ukjent. Vi prøver annen radio ved anledning.

Filtre fra Veivesenet (70 MHz) vurderes ombygd til filter for vår 6m repeater. En arbeidsgruppe etableres, aksjon Stein-Olav, LA9QV.

Adgangskontrollen for huset er justert til riktig spenning.

LA8PR, UHF repeater har defekt sender og må repareres. Alternativ sender vurderes.

Samband: Leder Håvard, LB9RE, Tor, LA3WAA, Karl, LA9KOA
HF antenner for portabel bruk er sjekket og fungerende antenner er merket.

Det er under et arbeid et opplegg for programmering av de bærbare radioene med en dedikert PC. Aksjon Stian, LB5SH.

APRS trackere som ikke er på utlån er ikke på huset og vil bli innhentet.

Hus: Leder, Håvard, LB9RE, Willy, LA6HNA.
Ved dugnaden er ferdig og det er nå ryddet i bekken. Oppmøtet har vært svært dårlig, bare en person deltok.

En varmepumpe anskaffes for bruk på verksted og radiorom for å redusere bruken av elektriske ovner.

Videokameraet er konfigurert på nytt og fungerer som forutsatt.

Et strømuttak på framsiden ved inngangen på huset er montert.

Det er lagt ut musemiddel for høsten.

Ønsker nye medlemmer til komiteen.

2018-11-04 Eventuelt

Tilstede:
Knut, LB9BG, leder
Stian, LB5SH, nestleder
Tor, LA3WAA, kasserer
Håvard, LB9RE, sekretær
Stein-Olav, LA9QV, varamedlem

Forfall:

Ikke møtt:

Neste styremøte er onsdag 5. desember 2018 kl. 19:00 på Lialøkken.