Gråkallen ny innplassering av utstyr for LA2T

På lørdag 1. desember 2018 hadde vi en dugnad på Gråkallen for ny innplassering av utstyret. Det var Stein-Olav, LA9QV, Karl Erik Øyøygard, LA9OKA, Lars Bundgaard LA3MUA og Håvard, LB9RE som deltok.

Telenor skal utføre noe arbeid på eget utstyr og vi stod i veien med vårt utstyr og måtte flytte. Det ble derfor en del arbeid med flytting av reol og omlegging av kabler for å rydde plass. En switchmode strømforsyning ble byttet ut med en lineær strømforsyning ombygd av Stein-Olav, LA9QV. Etter et par timer med flytting og kabelmontering var alt på plass. Vi har nå vårt utstyr stående ute på gulvet og det er en fordel mhp tilkomst til utstyret. Lars var tilstede og godkjente dette for Telenor.

Etter alt arbeidet, ble strømmen satt på og det ble sjekket om alt fungerte. Alt av radio fungerte fint! Det tok imidlertid litt tid før internett fra Lialøkken kom opp pga av en «DFS wait» funksjon. Det viste seg senere at Karl Erik, LA9KOA, måtte bytte frekvens via fjernstyring for å stabilisere forbindelsen. En rapport fra Finn, LA7UM, nær Oslo, viste at Winlink fungerte fint på HF selv om internett ikke var tilgjengelig.

Det er nå følgende utstyr installert og i drift;

  • 2m repeater, LA7RR 145.700
  • APRS LD7TG 144.800
  • 6m repeater LA7TRR 51.850 mottaker med 70cm link til sender på Liaåsen.
  • Node til Oppdal, LA7ORR, 145.775/433.050
  • Node til Bringen LA7QR, 145.7125/433.150, i prøvedrift fra LA2T/Lialøkken, avventer når riktig radio blir tilgjengelig.
  • Winlink på HF 160-10m og UHF 433.725
  • WIFI internett til LA2T/Lialøkken 5 GHz 10.4 km
  • En Raspberry Pi microdatamaskin er installert og har en viktig funksjon med overvåkning av nettverket og feilsøking av dette. At den også forer fr24.com med lokale flybevegelser fra en ADS-B mottaker er bare en artig tilleggstjeneste siden den likevel står der.

Håvard, LB9RE