2018-12-05-Styremøte

Trondheimsgruppen av NRRL
Referat fra styremøte 5. desember 2018

2018-12-01 Gruppesaker
En beskrivelse av HF konkurransen vil bli lagt ut på hjemmesidene. Ny oppstart i januar. Aksjon, Stian, LB5SH.

LA2T deltok i høstens NRRLs telefonitest 17-18 november. Resultatet kommer langt ut på nyåret, men det gikk bra denne gangen.

Vi har mottatt info fra NRRL angående tildeling av utstyr for bruk til samband.

Forberedelser til aktiviteter i 2019 har begynt. Tema for gruppemøtet 22. januar blir bruk av SDR radio i gruppen, presentasjon av vår nye IC-7300 og SDR mottaker for internett med valg av lytteantenner og gode lokasjoner.

Oppgjør til LA2QU for avhendet utstyr, kr 2700,-, vil bli sendt til jul.

Radio Yaesu FT-950 er solgt for kr 6000,- til Kåre, LB3AG.

Radio Kenwood TS-570 er solgt for kr 1000,- til Stian, LB5SH.

Radio IC-7300 har kommet til gruppen og er satt opp på stasjon B og er klar for bruk. Radio FT-DX5000MP er satt opp på stasjon A og er klar for bruk. Begge stasjoner har dermed fått en solid oppgradering.

2018-12-02 Økonomi
Kaffesalget går fremdeles med underskudd. Kroner 10,- for kaffe/te er etter styrets mening ganske billig. Styret vil avvikle betalingen for dette, men samtidig øke kontingenten med 50 kr.

Kjøp og salg av radioer vil gi et forventet underskudd, men gruppen har likevel god økonomi.

2018-12-03 Komiteene
Stasjonskomite: Tor, LA3WAA, Runar, LB5RH, Stian, LB5SH
Stasjon A: Fjernstyringen må legges inn på nytt for ny radio FT DX5000. Stasjonen er operativ med PA.

Stasjon B: Ny radio IC-7300 er installert og er operativ med PA. Dette blir nå vår nye SDR stasjon for eksperimenter. Det er installert 2m/70cm antenne Diamond X-30 og en TYT TH-7800.

Stasjon C: Radio FT-950 er installert og er operativ med PA.

En oversikt over antennene utarbeides, aksjon Tor, LA3WAA.

En aktivitetsbeskrivelse er under utarbeidelse.

Teknisk: Leder, Stein-Olav, LA9QV, Håvard, LB9RE, Knut, LB9BG, Oddbjørn, LA9JK, Marius, LB9DG.

Noderadioen på Gråkallen, for LA7ORR på Oppdal er byttet til Yaesu FT-8900R og er nå stabil i drift. En TYT TH 7800 i prøvedrift på Lialøkken mot Bringen har vært i stabil drift. Strømforsyningen på Gråkallen for FM utstyret er skiftet fra en switchmode til en lineær type og forventes å gi en mer stabil spenning under varierende last. Kanskje dette var problemet med ustabiliteten tidligere.

Filtre fra Veivesenet (70 MHz) vurderes ombygd til filter for vår 6m repeater og noen undersøkelser er påbegynt. En arbeidsgruppe etableres, aksjon Stein-Olav, LA9QV.

LA8PR, UHF repeater har defekt sender og må repareres.

Samband: Leder Håvard, LB9RE, Tor, LA3WAA, Karl, LA9KOA
En aktivitetsbeskrivelse er utarbeidet.

Det er under et arbeid et opplegg for programmering av de bærbare radioene med en dedikert PC. Aksjon Stian, LB5SH.

APRS trackere som ikke er på utlån er ikke på huset og vil bli innhentet.

Hus: Leder, Håvard, LB9RE, Willy, LA6HNA.
En aktivitetsbeskrivelse er utarbeidet.

En varmepumpe anskaffes for bruk på verksted og radiorom for å redusere bruken av elektriske ovner.

Stian, LB5SH, har donert en brukt varmepumpe. En pumpe i tillegg er også tilgjengelig.

Ny gjennomføring for kabler til stasjon C er ønsket.

Ønsker nye medlemmer til komiteen.

2018-12-04 Eventuelt
Forberedelse til generalforsamling;
-Økning av kontingent til kr 500,- og bortfall av betaling for kaffen for medlemmer.

Tilstede:
Knut, LB9BG, leder
Stian, LB5SH, nestleder
Tor, LA3WAA, kasserer
Håvard, LB9RE, sekretær
Stein-Olav, LA9QV, varamedlem

Forfall:

Ikke møtt:

Neste styremøte er onsdag 9. januar 2019 kl. 19:00 på Lialøkken.