Styremøte 04.05.2022

2022-05-01 Gruppesaker

Nye opplesere til QST-Trøndelag ønskes. Interesserte kan melde seg til styret.

Forslag om remote-stasjon på Liaåsen. Målet er å få til en tur i løpet av mai. Stian tar kontakt med Stein-Olav for planlegging.

Vi forsøker å kjøre «Kom-i-gang»-kvelder for nye radioamatører på torsdager i løpet av mai. Aktuelle deltagere vil bli kontaktet. Ansvarlig : Karl, LA9KOA.

Etter uttrykt interesse fra medlemmene så vurderer gruppen å starte opp et prosjekt som har som mål å konstruere en DMR repeater. Email er sendt ut til alle gruppens medlemmer og dette har allerede gitt noen tilbakemeldinger. Aksjon: Marius, LB9DG.

LA2T sin hjemmeside vil få en oppfriskning, arbeidet er godt igang. Aksjon: Stian, LB5SH.

Arbeidet med et oppsett for personlige innstillinger for gruppestasjonene pågår. Aksjon: Stian, LB5SH.

To UV-5R 2m/70cm transceivere til utlån for ferske amatører er bestilt.

Det ble avholdt gruppemøte tirsdag den 26. april med tema «Antenner for borettslag og andre steder med begrenset plass» ved Sanimir, LB6VI og Stian, LB5SH.

Kjøreplanen for QST-Trd er oppdatert.

2022-05-02 Økonomi

Regnskapet ble gjennomgått og gruppen har god økonomi.

2022-05-03 Komiteene

Stasjonskomite: Leder: Tor, LA3WAA, Runar, LB5RH, Stian, LB5SH

Stasjon A: Innslag, sending på 15m slår ut tastaturet på stasjonen. Forslag om å bytte til trådløs versjon.

Stasjon B: Vi stiller fortsatt svakt på 80m, men en 80m four-square vil bli bygget i løpet av våren. Grunneier er kontaktet. Aksjon: Marius, LB9DG.

Stasjon C: Vertikalantennen er reparert og er satt i drift.

Det vil også bli gjort et arbeid for å forbedre skjerming og redusere innslag mellom stasjonene.

Dugnad på antenneparken vil bli gjennomført.

Teknisk: Leder: Stein-Olav, LA9QV, Marius, LB9DG, Stian, LB5SH.

Oppkobling av 48V på Gråkallen pågår. Spenningsovervåkning for 48 volt er under arbeid, elektronikken er på plass og det gjenstår kun programutvikling. Tur til Gråkallen planlegges. Aksjon: Stian, LB5SH.

Repeater på Bringen har desensing-problemer og APRS har dårlig strømforsyning. Strømforsyningen blir forhåpentligvis byttet snart.

VaraFM gateway mot Winlink på Vassfjellet må sjekkes og vi må fullføre arbeidet med nødstrøm på Gråkallen.


Samband: Leder: Karl, LA9KOA, Bjørn, LA1UW, Sanimir, LB6VI

Sambandstjenesten har startet med faste møter onsdager hver andre uke.

Det planlegges ny voice-øvelse i juni. Utestasjoner melder inn til regionale stasjoner som videreformidler til en nasjonal stasjon. Vi skal ha en regional stasjon i Trøndelag. Vi hadde denne funksjonen sist, så Fosen er forespurt denne gang.

Det er møteaktivitet med statsforvalter og politiet om hhv krise- og redningssamband. Kontakt med politiet skjer i samarbeid med de andre aktørene i redningstjenesten.

Ellers sjekker sambandstjenesten jevnlig værmeldingen for å se når vi kan komme i gang med vedlikehold på fjelltopper. Det trengs vedlikehold på APRS på Bringen, Oppdal og Støren (LD7TB, LD7TO og LD7TS).

Hus: Leder: Jan, LA7VV, og Willy, LA6HNA.

Arbeidet med å bygge opp en elektronikklab på arkivrommet (mellomgangen inn til shacken) er påbegynt. Aksjon: Jan, LA7VV.

Test: Leder: Sanimir, LB6VI, Stian, LB5SH

Det søkes etter flere operatører til testaktivitetene. Alle interesserte kan melde seg. En contest kalender for LA2T sin deltagelse i 2022 vil bli utarbeidet. Aksjon: Sanimir, LB6VI.


2022-05-04 Eventuelt

Neste styremøte blir onsdag 01.06.2022 kl. 19:00 på Lialøkken.

Tilstede:
Stian, LB5SH, leder
Marius, LB9DG, nestleder
Tor, LA3WAA, kasserer
Jan, LA7VV, sekretær
Sanimir, LB6VI, varamedlem

Frafall : 
Karl, LA9KOA, styremedlem