C-antenne reparert

I vinter opplevde vi noen kraftige vindkast, og dette satte sine spor i antenneparken vår. AV620-antennen tilhørende stasjon C, som også er vår remotestasjon, ble kraftig bøyd og har lenge fungert som en ufrivillig horisontalantenne.

Onsdag 04.05.2022 tok LA1UW Bjørn og LA3WAA Tor en dugnad og fikk byttet ut de rørdelene som var skadet. Disse ble erstattet med kraftigere rør som skal tåle noen vindkast.

Den er nå godt bardunert og står stødig i god høyde, klar for videre drift. Remotestasjonen er også åpnet opp for kjøring igjen.