Styremøte 20.04.2022

2022-04-01 Gruppesaker

Nye opplesere til QST-Trøndelag ønskes. Interesserte kan melde seg til styret.

Forslag om remote-stasjon på Liaåsen. Vi undersøker videre i påvente av hyggeligere arbeidsvær ute.

Vi forsøker å kjøre «Kom-i-gang»-kvelder for nye radioamatører på torsdager i mai. Aktuelle deltagere vil bli kontaktet. Ansvarlig : Karl, LA9KOA.

Etter uttrykt interesse fra medlemmene så vurderer gruppen å starte opp et prosjekt som har som mål å konstruere en DMR repeater. Aksjon: Marius, LB9DG.

LA2T sin hjemmeside vil få en oppfriskning; arbeidet pågår. Aksjon: Stian, LB5SH.

Arbeidet med et oppsett for personlige innstillinger for gruppestasjonene pågår. Aksjon: Stian, LB5SH.

Gruppen kjøper inn to UV-5R 2m/70cm transceivere til utlån for ferske amatører. Aksjon: Stian, LB5SH.

Det blir avholdt gruppemøte tirsdag den 26. april kl. 19 i grendehuset på Lialøkken. Tema for foredraget er «Antenner for
borettslag og andre steder med begrenset plass» . Foredragsholdere er Sanimir, LB6VI og Stian, LB5SH.

2022-04-02 Økonomi

Regnskapet ble gjennomgått og gruppen har god økonomi.

2022-04-03 Komiteene

Stasjonskomite:
Leder: Tor, LA3WAA; Runar, LB5RH og Stian, LB5SH

Stasjon A: Ved sending på 15m slår innslag ut tastaturet. Forslag om å bytte til trådløs versjon.

Stasjon B: Vi stiller fortsatt svakt på 80m, men en 80m four-square antenne vil bli bygget i løpet av våren. Avklaringer med grunneier er nødvendig. Aksjon: Marius, LB9DG.

Expert PA har hatt et defekt rele. Dette releet er skiftet og PA’en fungerer nå perfekt.

Stasjon C: Antennene har fått gjennomgå i vinterstormene, vertikalen er bøyd nesten horisontalt og Windom-antennene har
løsnet. Stasjonen er for øyeblikket operativ, men problemet må tas tak i så snart som mulig.

Det vil også bli gjort et arbeid for å forbedre skjerming og redusere innslag mellom stasjonene.

Dugnad på antenneparken vil bli gjennomført i nær fremtid.

Teknisk:
Leder: Stein-Olav, LA9QV; Marius, LB9DG og Stian, LB5SH.

Oppkobling av 48V på Gråkallen pågår. Spenningsovervåkning for 48 volt er under arbeid, elektronikken er på plass og det gjenstår kun programutvikling. Tur til Gråkallen planlegges.

Repeater på Bringen har desensing-problemer og APRS har dårlig strømforsyning. Strømforsyningen blir forhåpentligvis byttet snart.

Samband:
Leder: Karl, LA9KOA; Bjørn, LA1UW og Sanimir, LB6VI

Sambandstjenesten har startet med faste møter onsdager hver andre uke.

Hus:
Leder: Jan, LA7VV og Willy, LA6HNA.

Elektronikk lab etableres på arkivrommet, dvs. i mellomgangen inn til shacken. Aksjon: Jan, LA7VV.

Test:
Leder: Sanimir, LB6VI; og Stian, LB5SH

Det søkes etter flere operatører til testaktivitetene. Alle interesserte kan melde seg. En contest kalender for LA2T sin
deltagelse i 2022 vil bli utarbeidet.

2022-04-04 Eventuelt

Neste styremøte blir onsdag 04.05.2022 kl. 19:00 på Lialøkken.

Tilstede:

Stian, LB5SH, leder
Marius, LB9DG, nestleder
Tor, LA3WAA, kasserer
Karl, LA9KOA, styremedlem
Jan, LA7VV, sekretær
Sanimir, LB6VI, varamedlem