Sommeren er på hell

Sommeren er på hell og det sammen kan sies om solens gang

sommer

Solaktiviteten er på hell og figuren under viser med de prikkede røde linjer hvordan det forventes å gå ned med antallet solflekker neste år. Det betyr at vi kan forvente færre åpninger på de høyere bånd mens det kan bli perioder med bedre forhold på de lavere bånd utenom sommermånedene.  

sommer-dx1Som kjent svinger antallet solflekker i 11 års sykluser, men mindre kjent at styrken på solflekkene følger en 70 til 100 års syklus (se figur under). Nå har forskerne tellet solflekken på nytt og også blitt enige om hvordan de skal telles og resultatet sees i figuren under. Et annet viktig resultat fra denne tellingen er at man ikke lengre kan hevde at jordens oppvarming i nyre tid skylles solens utstråling, til det er energien fra solen for jevn.

sommer-dx2

Vi nærmer oss nå slutten på en 70-100 års syklus og kan forvente at de neste solflekk maksimum ca. år 2025 og 2036 blir svakere. Mellom disse får vi perioder med svært lav sol aktivitet. Dette kan bli bra for lavbåndsaktivitet utenom sommermånedene. Et rolig geomagnetisk felt med liten påvirkning fra solvindene gir liten dempning av radiosignalene i ionosfærens D lag er ofte en betingelse for gode forhold på de lavere bånd, spesielt på 160m. En for lav geomagnetisk aktivitet kan likevel gi litt dårligere forhold med økt dempning siden den kosmiske strålingen øker litt ned til jorden og ikke så lett blir noe feid bort av det geomagnetiske feltet. Dette er konklusjonene fra noen erfarne amerikanske lavbånds DXere som mener at den siste solflekkminimumperioden, som var svært lav, ikke gav like gode forhold som den forgående.

Et tips er å se på data for kosmisk innstråling som registres hele tiden mange steder i verden. Når denne stålingen faller litt i perioder, kan det bli bedre forhold på 160-80 meter da mulighetene for «kanaler» (ducting) i ionosfæren blir bedre. Disse kanalene har lavere dempning for hvert hopp og signalene kan bli hørt på lengre avstander med de effektene vi kan operere med. Et fall til -5 til -10 på detektoren i Moskva er en god indikasjon (se figur).

sommer-dx3

En tilsvarende detektor finnes i Oulu i Finland (se neste figur) med et noe forskjellig utslag på detektoren.

sommer-dx4

En bønn for alle som bor i et boligfelt:
Måtte plasma TVene tie når den beste DX kommer over oss!
(20 meter med S9+15dB lokal støy i skrivende stund)

God DX
LB9RE, Håvard