2015-08-25-Gruppemøte

Gruppemøtet 25. august 2015

Det var oppmøtt 10 til kveldens møte som omhandlet planer for gruppens aktiviteter høsten 2015. De oppmøtte ble ønsket velkommen til høstens første møte av Tor, LA3WAA. Riktig god overstått sensommer som har vært usedvanlig god!

Planer i teknisk komite; Stein-Olav, LA9QV;
6m repeateren LA7TRR er montert ferdig tidlig i juni. Frekvenser er 51.250 MHz inn og 51.850 MHz ut.  
-Planer for APRS på Ruten og Oppdal. Disse vil få en krets som stenger APRS for sending når repeateren er åpen. Det er også planer om APRS på Røros/Einvola.
-Planer om forandring av repeaterfrekvens på Oppdal til R7, 145.775 MHz for å redusere uheldige innslag. Overtagelse av politiets analog utstyr, inkludert antenner.
-Munken er også en mulig lokasjon vi har anledning til å komme inn på.
-Tidsplan; vi må opp før snøen kommer! Lørdagene 5., 12., 19. og 26. september er aktuelle. Ruten settes først på turprogrammet, deretter kommer Oppdal.

Planer i sambandskomitéen, Tor, LA3WAA; leste opp skriv fra Bjørn, LA1UW;
-Ferdigstille utstyret, må styrebehandle utstyr til ny sambandskoffert.
-Delta på NRRLs sambandsøvelser.
-Sambandsøvelse i oktober for gruppen, ønsker innspill til innhold for øvelsen.
-Bjørn er instruktør for brukere av nødnettet og planlegger kurs for FORF organisasjoner.
-Mulig stasjon på politistasjonen. 2m og HF stasjon er gitt som innspill til politiet. Venter på svar.
-Programmere radioer fra RK. Frekvensliste lages. Jan, LA5YKA vil utføre programmeringen.
-Bytte tau i antennemasten for samband.

Annet:
-CW kurs er ønsket av flere.
-Det vurderes å starte et nytt kurs for lisensprøven.

Bård, LA4THA, oppe på toppen
Bård, LA4THA, oppe på toppen av Almannberget, den høyeste toppen er 1340 moh., alltid luftig her.
ruten2013-17
Ruten en sommerdag i 2013.