2015-09-02-Styremøte

Trondheimsgruppen av NRRL
Referat fra styremøte 2. september 2015

rapport-skriving2015-09-01 Saker fra forrige styremøte
-Dørlåsen, slette alle kort og hver enkelt må legge inn nye tallkode. Beskjed gis til alle medlemmer. Innkjøpt lås returneres.
-Penger fra NRRL nødsamband er kommet inn.

2015-09-02 Økonomi
Status for gruppens økonomi er god. Seks medlemmer har ennå ikke betalt og purres en siste gang, men det gis kort frist.  

Kreditnota fra Permo er mottatt for returnerte antenner. Denne vil eventuelt bli benyttet ved et innkjøp før utgang av året.

2015-09-03 Komiteene
Teknisk komite;
APRS utstyr for fjelltoppene; mangler to TNCer og en radio. En Argent T3 mini anskaffes fra HCS for innbygging i boks, kr 500,-. Nera med TNC programmeres til APRS digipeater. Tor, LA3WAA, donerer en Kenwood radio.

Utstyr for 23cm repeater, LA7URR, er anskaffet fra mange kilder og et byggeprosjekt planlegges.

Overtakelse av utstyret fra politiet er i god framdrift for Røros, Bringen, Oppdal og Munken samt øvrig utstyr for vedlikehold av radioutstyret.

LA7RR flyttes til Gråkallen.

Frekvens for 70cm linken til LA7TRR skiftes.

Forslag om bruk av Liaåsen og eventuelt Munken som lokasjon for kryssbåndstasjon.

Artikkel om 6m repeater LA7TRR lages for AR.

Sambandskomitéen:
Ny sambandskasse fra Håvard, LB9RE, anskaffes for kr 7000,-.

Vi har tilbudt å sette opp en HF/VHF stasjon på politikammeret. Svar avventes fra politiet.

En Kenwood TS-570 med defekt CW blir lagt ut for salg på hjemmesiden til kr 3000,-.

Strømforsyning MS-1230 fra sambandskasse etterlyses på hjemmesiden.

Bjørn, LA1UW planlegger å delta på NRRL samling for nasjonale sambandsledere 10-11oktober, og FORF samling på Gardermoen 14-15 november. Ingen kostnad for gruppen.

Det blir sambandsaktiviteter på enkelte torsdager utover høsten.

Huskomitéen:
Liten aktivitet i sommer. Styret ønsker flere medlemmer til denne komiteen. Helene tar kontakt med venninne og styret leter etter en person til.

2015-09-04 Møteplanen
Møtet i november bekreftes.

2015-09-05 Eventuelt
Trenger PC til sambandskassen. Kan den gå på 12V?

Tilstede:
Tor, LA3WAA, leder
Bjørn, LA1UW, nestleder
Helene, LB1KF, kasserer
Håvard, LB9RE, sekretær
Stein-Olav, LA9QV, medlem

Forfall:
Oddbjørn, LA9JK, varamedlem

Ikke møtt:

Neste møte er onsdag 7. oktober kl. 19:00 på Lialøkken.