Vi starter opp igjen etter sommerferien

Vi starter opp igjen etter sommerferien og minner om neste gruppemøte på Lialøkken grendehus

tirsdag 28. august 2015  kl. 1900 på Lialøkken grendehus.

Tema: Komiteene informerer om aktivitet og planer