Slutt på sommerferien!

Sommeren er snart over for denne gang og Trondheimsgruppen LG80T starter opp aktivitetene igjen etter sommeren med medlemsmøte:

Tirsdag 27. august, kl 19:00 Lialøkken med tema:

Bruk av våre stasjoner for digitale moder på HF, RTTY, FT8, FT4.

Det blir også nytt fra NRRL, styret og komiteene i gruppen. Det er mye som ennå skal skje på Lialøkken og våre mange utestasjoner før vinteren kommer.

Møteprogram for høsten 2019:

24. september: Sambandsøvelse

22. oktober: Jording, ved Lars, LA3MUA.

26. november: Contest og DX på HF, programmer, N1MM etc.

10. desember: Julemøte etter gammel tradisjon

På øvrige tirsdager er det faste aktivitetskvelder på Lialøkken fra kl 19:00 og utover kvelden.