LA8CD Johan Brobakk, Silent Key

Det er med dyp sorg vi melder at LA8CD, Johan Brobakk har lagt nøkkelen tilside for siste gang. Han sovnet stille inn tirsdag 27. august etter kort tids sykdom, 82 år gammel.

Johan har vært en meget aktiv støttespiller for Trondheimsgruppen i en årrekke i mange ulike verv, og i 2003 ble han tildelt gruppens Æresmedlemskap for sin innsats. Mange vil huske Johan for sitt fantastiske humør og hans evne og innsats for å hjelpe alle som
trengte en håndsrekning.

Johan startet sin tekniske utdannelse i 1946, men radioamatørlisens ble det ikke før i 1952, – da hadde han allerede vært medlem av NRRL og den lokale gruppen i et år.

For alle oss som fikk gleden av å jobbe sammen med Johan, vil det nå bli et stort tomrom. Våre tanker går til Synnøv som har vært hans trofaste bisitter siden 1950, til de 3 barna, og øvrige familie.

Vi lyser fred over Johans minne!

Trondheimsgruppen av NRRL
v/LA4YW

Datert: 28.8.2011