2011-05-24-Sambandsøvelse

Gruppemøte tirsdag 24 mai 2011

samb01Tilstede: 9 personer

Sambands komiteen hadde invitert til sambandsøvelse.
70cm portabel Repeater og sambandskassen med TS-570 var oppladet og klart til bruk.

samb02Det ble delt inn i lag:

70cm Repeater ble benevnt LE2UR.
Denne ble bemannet av Jan Inge LA5HIA og Svein Olav LA9QV.
De fikk i oppgave å sette opp repeateren ved Tiller Kirke.

Repeateren var på lufta etter 17minutter etter avreise fra Lialøkken.

samb04Sambandskassen ble benevnt LE2UK.
Denne ble bemannet av LA0HD Bernhard, LA4RT Jon Kåre og LA4THA Bård.
De fikk i oppgave å montere antenner og utstyr på Tiller Videregående skole.

Kontakt med KO var gjort på 22minutter etter avreise fra Lialøkken.
En mobil enhet ble satt opp av Bjørn LA1UW. Denne fikk signaturen LE2UB

samb05KO ble satt opp av Tor LA3WAA, Wilhelm LA4IC og Sverre LA9TK.

Etter diverse utvekslinger av meldinger pakket vi sammen og reiset tilbake til Lialøkken.

Møtet avsluttet kl 2030

Bjørn LA1UW Sekretær