LA7XMA Ole-Morten, Silent Key

Det er med sorg vi melder at LA7XMA, Ole-Morten Augdal fra Markabygda, er gått bort den 30. november 2012, 53 år gammel.

Ole-Morten var medlem av Trondheimsgruppen i en periode før han ble medlem av Gudbrandsdalsgruppen.

Våre tanker går til xyl Gunhild og øvrige familie, og vi lyser fred over Ole-Mortens minne.

(Bisettelse fra  Markabygda kirke tirsdag 11.12.2012 kl. 1300.)

Trondheimsgruppen av NRRL

 3. desember 2012