Oppleser av QST-Tøndelag på søndager?

flashLA2T etterlyser flere operatører som kan være med å kjøre QST-Trøndelag på regulær basis i tiden framover. Oppgaven går på rundgang mellom dagens operatører, slik at hver enkelt får ansvaret for å kjøre QST-sendingene over R3 ca hver 6te søndag året igjennom.

Oppleser av QST har egen «huskelapp» over punkter som bør være med, og loggark for innsjekk finnes på websiden vår.

QST-sendingene på søndager er en viktig oppgave for gruppen, så dersom du kan tenke deg å bistå oss i denne tjenesten, så ta kontakt med LB9RE Håvard eller LA1UW Bjørn. De kan også svare på spørsmål om det er noe du lurer på.