2012-11-27-Besøk av Generalsekretæren

Referat fra medlemsmøte i Trondheims gruppen tirsdag 27. november 2012

lb1g2Det var oppmøtt 11 personer i Lialøkken grendehus.

1. Håvard LB9RE, åpnet møtet og ønsket alle velkommen.
Han presenterte NRRLs Generalsekretær Jan LB1G.

Styret hadde bedt Jan om å komme for å fortelle hva som skjer på kontoret og innen amatørhobbyen generelt.

Kaffe og kaker ble servert.

3. Dagens tema; Generalsekretærens hverdag.

Jan fortalte kort om seg selv.
Lisens siden 1976, har vært generalsekretær i 6 år og er nå inne i sin 2ndre 5-års periode.

Utfordringer innen hobbyen.
– Uten frekvenser ingen hobby og ikke minst å beholde de frekvensene vi har i dag.
– Uten antenner ikke bruk for frekvensene. Regelverket som bygningslov er i stadige endringer.
– Økende støynivåer reduserer verdien av frekvensene.

Kontorets arbeidsoppgaver.
– Det er to ansatte på ligaens kontor. Begge jobber 60% og kontoret er stort sett betjent tirsdag, onsdag og torsdag. Generalsekretæren har en del avvikende dager han jobber pga HQ møter, som stort sett legges til lørdager, samt besøk i grupper og samlinger ellers.
– Kontoret er servicefunksjon for medlemmene og tillitsvalgte.
– Forretningsdrift av NRRL
– Sekretariat for HQ, herunder også innkalling og referat fra HQ møter.
– Besvarer henvendelser pr mail, telefon og besøk.
– QSL tjenesten
– Salg av litteratur etc.
– Arkiv. Har stort sette bedre arkiv fra den enkelte gruppe enn det gruppene har selv.
– Jobber med å skanne alle Buller som er utgitt, til digitalt format.

Generalsekretærens hverdag.
– Kontakt med medlemmer, pr mail, telefon og besøk.
– Besøk i grupper og amatørsamlinger
– HQ møter, referat, månedsrapporter, årsberetninger etc. Grupperapportering, Post, bilag, skaffe rekvisita, adresseendringer etc. Lisensprøver, PTs lister – altså mange småting som tar tid.
– Engangsoppgaver som: MVA kompensasjon, Trykking av Bullen, Innkjøp av salgsartikler designe QSL kort, endring i regelverkene som må oppdateres.

Hva skjer innen IARU
– NRRL er så heldig at vi har IARUs visepresident i Ole LA2RR
– Det jobbes nå mot mellommøte til WRC, i mars neste år, både VHF og HF seksjonene
– EMC. Nye regelforslag fra EU om PLC.
– Forberedelser til WRC 2015. Her skal 5Mhz tas opp som eget punkt. Kanskje alle   amatører får dette båndet som vi allerede er så heldige å ha tilgang til.

HQ og dets arbeid.
Rekrutering – Kurser i gruppene- Regionmøter og kanskje The Gathering i Vikingskipet     i påsken neste år?
– WEB – Resurskrevende. Fortsatt er WEB-redaktørjobben ledig… Bare å søke
– RPO eller RO (Radioorientering som det nå heter). Forespørsel om vi kan arrangere EYAC (Ungdoms EM) i 2014 eller 2015.
– Gruppestruktur, herunder inaktive grupper og assorterte grupperinger.
– Bullen. 6 utgaver i året, men sideantallet skal være det samme.
– Nye forskrifter
– Nødsamband. Gruppene hadde søkt om over 1 million for 2012.

Trenger vi NRRL
–      Talerør mot myndighetene
–      Koordinere; Repeater frekvenser
–      Koordinere; Båndplaner
–      QSL tjenesten
–      Bullen
–      Vår fremtid og vilkår

Jan avsluttet sin presentasjon ca. kl. 2130, og praten gikk frem til kl. 2200.

Styret rettet en stor takk til Jan LB1G for at han tok turen til Trondheim.

For styret i Trondheimsgruppen av NRRL
Bjørn LA1UW
Sekretær