2010-05-11-Sambandsøvelse

Referat fra sambandsøvelse
tirsdag 11. mai 2010

p_samb10Det var oppmøtt kun 10 medlemmer på Lialøkken for sambandsøvelsen.
De oppmøtte var LA3WAA, LA9TK, LA4IC, LA4THA, LA4CKA, LB9RE, LA4RT, LA6HNA, LA5VMA og LA4YW.

Tor, LA3WAA, orienterte om øvelsen og hva som skulle foregå i løpet av kvelden uten selvfølgelig å røpe alle detaljer om øvelsen.

p_samb3Sambandsplanene ble gjenomgått med opplegg for sambandet og prosedyrene som skulle følges siden disse er svært forskjellige fra de som radioamatørene vanligvis benytter. Det er viktig at prosedyrene som benyttes er mest mulig i samsvar med de prosedyrene som våre samarbeidspartnere i FORF og de offentlige nødetatene benytter.

p_samb4Siden oppmøtet var så lite, ble det valgt å kun benytte en frekvens på 2m, 145.400 MHz, under hele øvelsen.

Øvelsen begynte og det ble satt opp fem søkelag på biler og motorsykkel, med kallesignalene LE2UB, LE2UC, LE2UD, LE2UE og LE2UF, men bare siste bokstav ble benyttet etter det første innledende sambandet. LE2UA ledet øvelsen fra Lialøkken og gav deretter de første opplysningene om etterlysningen av en person i bil.

p_samb7Søkelagene la deretter i vei mot angitt område for søket og kommuniserte med A og seg i mellom underveis. Det kom etter hvert flere opplysninger om den ettersøkte og han ble funnet, men klarte å rømme. Det ble ingen klassisk biljakt rundt Jonsvannet, alle fulgte trafikkreglene, og radiosambandet gav fine muligheter til å gi opplysninger om den ettersøkte fra ulike poster underveis.

p_samb5Tilslutt ble den ettersøkte funnet ved Bratsberg kirke og deretter loset til Lialøkken.  Øvelsens praktiske del var dermed over og vi var klare for ”debrifing” som det heter på fagspråket, samt en kopp kaffe i Lialøkken grendehus.

Tor, LA3WAA, gjennomgikk øvelsen og påpekte hva som hadde gått bra og hva som kunne gått bedre.

p_samb8Alt i alt hadde øvelsen vært meget vellykket og sambandet hadde fungert godt mellom søkelagene og øvingsleder.

Det er forøvrig synd at så få tok seg tid til å delta i øvelsen. Med flere deltagere kunne man legge inn flere momenter i øvelsen for å øve flere sider ved sambandet. Vi som deltok hadde en morsom kveld med en spenningsfylt øvelse og håper at flere kan oppleve det samme ved en senere anledning.

For Trondheimsgruppen av NRRL,
Håvard, LB9RE