Brukerveiledning for RV56 (R4) og RV57 (R4+)

Repeater2Begge repeaterne kan åpnes med 1750Hz-tone eller DTMF *3.

Ved åpning vha tone får man en «K» som kvitteringstone (dah-dit-dah), ved DTMF får man en «D» (dah-dit-dit).

Repeaterne er linket sammen på 70cm. For å åpne linken taster man DTMF 8. Man får da som kvittering «Link one is open».

Repeaterne vil nå fungere parallelt, dvs alt som går inn på Liaåsen går ut på begge repeaterne og visa versa.

Etter avsluttet QSO tast gjerne DTMF 8 en gang til.

Da får man som kvittering «Link one is closed». Linken er da nede. Det vil forhindre at nestemann som åpner Liaåsen eller Bringen ikke åpner begge repeaterne unødig og uforvarende.

Skulle repeaterne av en eller annen grunn bli stående åpne og ikke lukke seg ved time-out, kan de lukkes vha DTMF #0.

 14.4.2010