Æresmedlem LA4IC Wilhelm Dahl

Æresmedlem LA4IC Wilhelm Dahl

LA4IC__resmedlem
LA4IC og LA4CKA

Nytt æresmedlem i Trond-heimsgruppen av NRRL

Under generalforsamlingen 23.februar 2010 ble Wilhelm Dahl LA4IC utnevnt til æresmedlem av Trondheimsgruppen av NRRL.

Styret ved Ingar, LA4CKA, foreslo for Generalforsamlingen at Wilhelm Dahl, LA4IC, tildeles æresmedlemskap av Trondheimsgruppen for sin mangeårige innsats for gruppen og radioamatørene i Trondheimsregionen.

Generalforsamlingen godkjente tildelingen ved akklamasjon.

Wilhelm, LA4IC, ble overbrakt diplomet og takket Generalforsamlingen for tildelingen.