Repeateroppsett i strålende sol og masse knott

OLYMPUS DIGITAL CAMERAFormålet for turen var å frakte opp repeater LA7RR. Den hadde vært nede på service siden den 28.mai.

Det har vært jamt bra oppmøte fra komiteen på disse jobbmøtene. For de som ikke vet det utgjør repeaterkomiteen i Trondheimsgruppen 10 personer. Over halvparten av disse er hva jeg vil kalle den yngre garde. Som leder av komiteen er jeg litt stolt av det.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAVi var ni personer som dro opp: LA8CD, LA9PX, LA9QV, LA3XMA, LA3TMA, LA1UI, LA3CPA, LA3DPA og LA5HIA, den yngste 18 og den eldste 78 år gammel.

Forruten å installere repeater var det en beisejobb, noe kvistrydding og en del veiarbeid som skulle gjøres.
Beisen på brakken var værbitt og vannet hadde laget en del dype furer i et parti av veien.

OLYMPUS DIGITAL CAMERALA9QV, LA3CPA, LA8CD og LA1UI foretok installasjonen av repeateren.
LA3TMA og LA5HIA tok seg av beisinga.
LA9PX, LA3DPA og LA3XMA ryddet kvist rundt brakka.
LA3DPA og LA3XMA tok seg også av veiarbeidet.

La det være sagt at alle jobbene slett ikke var like givende, men alle jobbene var uansett like viktige å få utført. Neste gang vil arbeidsfordelingen være annerledes.

p_liaasen8_270606Til slutt en subjektiv bemerkning:

Som leder av komiteen er jeg meget godt fornøyd med innsatsen. Jeg føler vi er i ferd med å bli en sammensveiset gjeng basert på gjensidig respekt og godt kameratskap. Komiteen består av 10 vidt forskjellig personer med forskjellig bakgrunn og kunnskaper.

p_liaasen12_270606Men det er nettopp det som gjør det hele så fint, alle kan bidra med sin spesielle bakgrunn og erfaring. Min utfordring blir å fordele arbeidsoppgavene slik at medlemmene føler de får jobbe med interessante ting.

Leder av repeaterkomiteen
LA5HIA Jan-Inge