Hommelfjell er historie

p_0003_IMGNoden på Hommelfjell er nå historie. Bildene viser oppstilling av utstyret, antenne og bygninger.

Utstyret ble slått av og tatt ned 17. august 2005. Bjarne Grandalen, LA9AHA, utførte arbeidet og tok med utstyret til Trøndelag mens Helge Grue, LA2YCA koordinerte det hele. En stor takk til begge for vel utført arbeid!

p_0004_IMGNoden har fungert godt i flere år etter en mindre reparasjon av en radio. Men denne noden har «hengt i løse lufta» det siste året etter at noden ble tatt ned fra Bringen.

På UHF var frekvensen 432.700 MHz (repeater inn-frekvens) og den måtte man uansett bytte for å kunne drive noden videre.

p_0005_IMGNoden ble i sin tid opprettet for å gi forbindelse til Østlandet via Bringen, men denne forbindelsen har ikke vært aktiv på flere år etter at noden på Horta i Østerdalen ble fjernet fra Norkrings anlegg.

Det pågår diskusjoner om opprettelse av APRS i dette området, men ingenting er konkret ennå.

Forslag mottas!

Håvard – LB9RE