2006-08-22-Gruppemøte

La9PX Arthur åpnet møtet kl 1910 med å ønske alle sammen velkommen.
17 stk hadde møtt fram på kveldens møte.

Arthur startet kvelden med å fortelle at gruppen har fått organisasjonsnummer. Vi vil da kunne delta i bingo og vil tjene litt penger på det.

Arthur fortalte at repeaterkomiteen forsøker å få til et samarbeid i hele Trøndelag og nedover Østerdalen. Dette for å prøve å få til et samarbeid om repeaterene. På hjemmesiden vår står det litt om hva komiteen har gjort før sommerferien.

Tone opplyste om at vi fra 1 sept går over til kun å bruke nøkkelkort. Kortene kan kjøpes hos Ivar LA2MNA eller Tone LA5HMA.

Da kom vi over på kveldens tema. LA3XMA Odd fortalte at det nærmet seg Field Day. Det er første helga på september. Mange meldte sin interesse. Det vil bli lagt ut info om helgen på hjemmesiden. QTH ble diskutert.

Det vil foreligge en del testkjøring før vi bestemmer oss. Mange forslag kom inn så vi har mye å velge blant.

Antenner og loggprogram vil LA3TMA Morten ta seg av i år som i fjor. Liste over hva vi har og hva vi trenger vil komme på hjemmesiden vår.

Mat tar hver enkelt med seg. Det vil bli opplyst på neste QST om Field Day helgen.

Kveldens hovedtema var over og det ble åpnet for diskusjon.

LA4IC Wilhelm fortalte at svillene under klubbhuset hadde begynt å røre på seg. Taket er blitt tettet slik at vi slipper snø på loftet til vinteren. Wilhelm sa at han trengte vindskier til dør og vinduer på baksiden. Ivar ordner det.

Videre ble det diskutert antenne oppsett. Styret har sendt byggesøknad. Nå må vi bare vente på svar. Søknaden ble sendt i god tid før sommeren.

Møtet ble hevet 2030 og praten gikk livlig utover kvelden.
Referent
LA5HMA Tone
Sekretær.