2006-05-23-Gruppemøte

LA9PX Arthur åpnet møte med å ønske alle velkommen. Det var 19 stk tilstede.

Først ble det pratet om turen til Fosen den 25.05.06.

En god del hadde ønske om å være med.

Så ble det snakket litt om en e-post vi hadde fått fra LA1K. Det var en oppfordring fra dem til oss om å ta over sendingen av QST-LA på 40 m på søndager kl 0900.

Hovedposten i dag var LA5HIA Jan Inge som snakket om K2.

N6KR Wayne og WA6HHQ Eric står bak konstruksjonen av radioen. De driver hjemmesiden Elecraft.com. De hadde et ønske om å lage en all band, contest class HF Transiver under 1000$. Riggen er oppbygd av moduler. Kun brukt hullmonterte komponenter. Har innebygd utstyr for å forenkle trimming og testing.

Jan Inge viste fram bilder og forklarte hvordan riggen er bygd opp. Han hadde også med seg sin egen ubygde rigg som ble vist fram.

De fremmøtte fikk stille spørsmål både under og etter foredraget. Spørsmålene var mange og interessen var stor.

Kan nok hende det kommer flere slike radioer til gruppens amatører.

Møtet avsluttet 2030.

Referent
LA5HMA Tone
Sekretær.