Nytt fra Repeaterkomiteen

RepeaterVi kan bringe at avtalen mellom Netcom, Forsvaret og oss er til slutt i boks, og alle parter er vel fornøyde!

Odd LA3XMA og jeg stiftet kjennskap med vår Yaesu VXR-9000 repeater tidligere i år. Det har vært et møte med blandede følelser med en god del «cut and try» og spørsmål som av og til har blitt svart klart på, men også en del som man måtte prøve seg fram for å finne ut av.

Repeateren har en egen overvåkingslogikk som det har vist seg  vanskelig å sette seg inn i. Etter å ha forsøkt å sette den i prøvedrift viste det seg noen feilkoplinger mot -1BR logikken, de var det lett å rette på. Så måtte det anskaffes en programmeringskabel og software før Odd kunne endre på noen av de parametre som var lagt inn.

Repeateren ble så satt i prøvedrift på Lialøkken, med en antenne og vårt nylig ombygde duplexfilter. Det viste seg at senderen ikke ville oppføre seg normalt ved 10 eller 25W utgangseffekt med filtret tilkoplet uten å få en oscillasjon i senderens egen overvåkingslogikk (hyling/brumming). Ved full effekt, 50W, gikk den riktignok normalt! I tillegg var talekvaliteten gjennom den slett ikke som den burde være, det var nesten bare bass å høre.. Dette ble bra ved bruk av «data» inngangen inn på senderen. LA1BR hadde også observert dette fenomenet.

Det merkelige er at hjemme på verkstedbenken var det ikke tendenser til oscillasjon/hyl  i det hele tatt, selv om det ble forsøkt med mistilpasninger og en tråd til senderantenne liggende over den åpne repeaterkassen.. Modulasjonen ble så justert inn med deviasjonsmeter for både tale og ID-toner.

Tilbake på LA2T begynte brumminga igjen! Ved forsøk på innskudd av en 20cm koaksbit i antenna  oppførte den seg fint, også på 10W uteffekt. Den har stått slik i prøvedrift noen uker på Lialøkken med sporadisk trafikk på kanal R5 med kallesignal LA7ORR, som planlagt for Oppdal. Det ser ut til at senderen ikke takler mistilpasning mot antenna særlig godt.

p_Yaesu_VXR__9000_RepeaterOdd LA3XMA foreslo å sette den nye repeateren inn på Liaåsen på R4 i stedet for Storno-repeateren derfra, da denne lenge har hatt for kraftig nivå på ID-tonene. Dette lar seg ikke justere inn til passe nivå slik det er, mottakeren har for lavt nivå i forhold til logikkens nivå på ID-tonene. For å få dette til må den på verkstedbenken min først.

Rett etter Pinse var veien opp igjen farbar, og vi foretok bytte av stasjoner. Det fine med VXR-9000 er at det bare er å bytte kanal med en opp/ned knapp, man trenger ikke bytte krystall eller justere frekvens. Riktignok er kallesignalet ikke riktig for øyeblikket, men det er bare å kjøre og prøve den på R4. Linken mot Bringen er ikke operativ for øyeblikket. Dette for å finne ut om støyen som har kommet og gått har kommet via linkfrekvensen på 70cm.

PLANLAGTE EKSPEDISJONER I SOMMER

Repeaterkomiteen planlegger turer til Bringen, Ruten og Oppdal i sommer.
Datoer er ikke fastsatt ennå, de avhenger av vær og når det høver for deltakerne.
Meld dere gjerne på til å være med!

Vi kommer tilbake med mer info senere.
God sommer, bruk repeaterne våre!

Stein-Olav LA9QV