Fra QSL-manager…

CwHam_overQSL manager LB9RE Håvard Nasvik melder

Det har kommet en sending på 2125 gr QSL kort som nå er lagt ut på Lialøkken.

Kort for utsending vil bli hentet det neste 2-3 tirsdagene før ferien.

God Sommer og god DX jakt!

Håvard LB9RE