2012-06-04-Styremøte

Referat fra styremøte i Trondheims gruppen mandag 04.juni 2012
blyantDisse møtte i LA2Ts lokaler Lialøkken kl.19:00
Bjørn LA1UW, møteleder og referent
Tor LA3WAA
Stein-Olav LA9QV
Forfall: Håvard LB9RE, Jan Inge LA5HIA, Rolf LA7JBA, Willy LA6HNA og Sverre LA9TK

Saker:
2012-6-1; Sist styremøte
Alle saker er utført. Det er begynt å rydde på kjøkkenet.
Repeater komiteen har mange 70cm radioer. Kan disse selges/averteres på LA3F


Ansvar Rydding: Willy LA6HNA
og 70cm radioer: Stein-Olav LA9QV

2012-6-2; Økonomi
Sverre LA9TK hadde sendt en status av regnskapet. Det er 56 betalende kontingenter pr. 1.juni 2012. Det ble besluttet at sekretær purrer på de som vi har e-mail adresse på. Ansvar: Bjørn LA1UW

2012-6-3; Kurs høsten
Jon Kåre LA4RT har sendt styret et forslag til kurset for høsten.
Oppstart er berammet til 19.september med eksamen 21. november.
Det ble diskutert publisering/annonse. Det ble besluttet at vi kontakter Morten LA9GY om mulighet for å lage en reportasje om gruppe/nødsamband. Byavisa er et annet alternativ. De er kanskje ikke så dyre angående annonse.
Ansvar: Tor LA3WAA

2012-6-4; Grasrotandelen
Vi har fra 1/9-2010 til 30.4-2012 mottatt kr. 1486,85. Det er kun 5 spillere som har knyttet oss til sitt spillekort. Dette er FÅ! Sekretær lager en notis til hjemmesiden, samt at dette nevnes på møtene. Strekkode kort skrives ut og deles ut på møtene. Ansvar: Bjørn LA1UW

2012-6-5; Brønnøysundregistrene
Sekretær hadde med skjema for utfylling for oppdatering av brønnøysundregistrene.
Vi mangler en person Ansvar: Bjørn LA1UW

2012-6-6; Sommeravslutning/Grillaften
Ingar LA4CKA, har nok en gang sagt ja til å organisere grillaften.
Han ber om hjelp. Bjørn LA1UW stiller. Informasjon er oppdatert på møtekalenderen, det er sendt mail til medlemmene og QST-LA koordinator har fått info.

2012-6-9; Sambandsmidler fra NRRL
Søknadsfristen er 25.juni.
Forslag til søknads punkter
– Ny Repeater til Ruten, med logikk.
– Modem til Pactor til begge sambandskassene og til gruppelokalet.
– Logikk til 6M Repeater
Andre forslag sendes Håvard på e-mail innen 20.juni
Ansvar: Håvard LB9RE

2012-6-10; Møteplan Høsten 2012
Foreløpig plan:
28aug APRS Ved LA6IM Tor LA3WAA forespør
11sep Repeater komiteen. De to første kan bytte plass avhengig av 6IM
25sep Sambandsøvelse
9okt LotW og e-qsl v/Tor LA3WAA
23okt Teknisk aften. Presntasjon av AN-GRC109 v/Stein-Olav LA9QV
13nov Generalsekretæren inviteres Fellesmøte? Bjørn LA1UW forespør
27nov 6M The magic band v/Bjørn LA1UW
11des Julemøte Rømmegrøt og spekemat v/Ingar LA6CKA

Frist for tilbakemelding til sekretær er 20.juni

2012-6-11; Neste styremøte
Neste styremøte er planlagt 3.september.
Ekstra møte kan bli satt opp 20.august hvis det er saker som må tas opp.

Møtet hevet kl. 2100

Referent; Bjørn LA1UW