bringen027

Her måles den nye antennen, og de andre følger spent med for å se om den nye antennen svarer til forventningene. Håvard måler SWR, Mårten, Odd, Knut og Kai venter på resultatet.