bringen026

Morten/LC2PCT, Kai/LC7XAT, Odd/LC2TCT og Knut/LA9QFA driver å «mekker» på repeateren, men det kan forsikres om at det bare var helt nødvendig vedlikehold som ble utført på bildet.