QSL tjenesten

A_120CDet er mange som ønsker å bekrefte en radioforbindelse med et QSL kort og det er derfor opprettet QSL byrå (eller buro) for å formidle kort rundt om til mange land i verden.

For mange radioamatører og kortbølgelyttere er det  spesielt attraktivt å motta kort fra fjerne land eller kort med sjeldne kallesignal, som like gjerne kan komme fra nære stasjoner. Det er også mange andre grunner til å utveksle kort, for eksempel til diplomer av mange for skjellige slag, eller fra venner og kjente man har hatt en forbindelse med.

Trondheimsgruppen har også et slikt byrå for formidling av kort som igjen er tilknyttet NRRLs QSL tjeneste.

Trondheimsgruppen mottar kort regelmessig fra NRRL ca en gang hver måned. Det sendes også utgående kort til NRRL omtrent samtidig.

Kortene som kommer til Trondheimsgruppen blir sortert og lagt i QSL hyllen i klubblokalet på Lialøkken. Medlemmene av gruppen har alle egen hylle, de nederste på bildet. De som ikke er medlem av gruppen, men er medlem av NRRL, får lagt kortene i de tre nummerhyllene øverst og må selv sortere ut sine egne kort. Utgående kort legges nederst til høyre i hyllene.

Klubbhuset på Lialøkken er åpent hver tirsdag fra ca kl 18:00 og utover kvelden.

QSL kort bør være standardiserte med hensyn på størrelse og innhold. Det er viktig at det er lett å lese hvor kortet skal sendes, direkte eller via en manager. Kortets størrelse bør også være 9 cm x 14 cm i størrelse med informasjon på samlet på samme side.

Det anmodes om at de som sender mange kort, sorterer disse etter reglene for sortering som finnes på NRRLs hjemmeside eller kan få dette opplyst fra gruppens QSL manger.

Vær også oppmerksom på at det ennå er ca 70 land som ikke har QSL tjeneste og hvis man er i tvil, bør man sjekke om det finnes en QSL manager for vedkommende stasjon før man sender kortet.

En god kilde er QRZ; http://www.qrz.com/ .

Se NRRLs medlemsside for mer QSL informasjon HER