Flytting av mast…

Onsdag 26. oktober var det tid for å sluttføre arbeidet med å flytte masta til Spider-beamen. Arbeidet med å grave ut masse til nytt fundament samt støypingen var unnagjort, og alt var klart til flyttingen.

mast10_1Terje stilte med ny kranbil som var i stand å løfte 1.275 kg på enden av en 29.5 meter lang kran, eller 10 tonn, 10 meter ifra bilen. Det var et imponerende syn.

Etter noen minutters arbeide med rigging og fjerning av bolter og løse elementer som antenner etc, var selve arbeidet med flyttingen unnagjort på 2-3 minutter.

Ytterligere noen minutter gikk med til å feste masten til det nye fundamentet, – tenk hvor enkelt og hurtig ting kan gjøres når en kan benytte rett utstyr for oppgaven.

En stor takk til Tor og Wilhelm som møtte opp og tok i et tak!