2012-01-10-Gruppemøte

Det var oppmøtt 12 personer i Lialøkken grendehus.

1. Håvard LB9RE, åpnet møtet og ønsket alle velkommen.

2. Dagens første tema – Sambandskomiteen.

Tor LA3WAA innledet med et resymé av møter i sambandskomiteen i høst og gruppens utfordringer, samt katastrofen Dagmar som inntraff i jula.

Komiteen har diskutert følgende:
– Hva slags varslingsplan og aksjonstid skal man legge oss på.
– Varslingsrutiner
– Utstyr, Rutinemessig sjekk av dette.
– Utsjekking og opplæring av mannskapene
– Informasjon til myndighetene og FORF medlemmene om hva vi kan og aksjonstider.
Ut i fra disse punktene ble det diskusjon på møtet.

Man kom frem til følgende:
– Lage en varslingsplan i 2 nivåer med faste LE signaturer til de som er med på listen.

Det er bedre å ha få på listen enn en utfyllingsliste! Kontakts personer til nabo grupper.
– De som er villige til å stille sender søknad til eventuell arbeidsgiver om fri ved utrykkinger:
– Ved beredskapsbytte, sjekkes utstyret samtidig.
– Lage en presentasjon med aksjonstid, hva vi kan, utstyrslister etc.
Her dokumenteres det aksjonstider, sambandsplan, forslag på oppsett av samband etc.
– Vi må takle alle sambandsutfordringene som vi blir satt til.
– Øve på bruk av gruppens og personlig utstyr.

Arbeid som må gjøres så fort som mulig:
– Sjekke alle radioene – sørge for at de er åpne slik at de kan benyttes der det trengs.
– Benytte drop-in til arbeidsmøter for å ferdigstille utstyret
– Bygge ferdig kassene.
– Sette opp 230v strømkontakter til ladning av batterier og utstyr
– Lage informasjon og bruksanvisning for utstyret.
– Samkjøre utstyret
– Gjøre innkjøp av godkjenning lise av styret desember 2011.
– Lage ansvarsområder der hver medlemm i sambandskomiteen får sitt ansvarsområde for              ferdigstillelse og videre oppdateringer av utstyr og informasjon.
– Flere sambandsøvelser, også med nabogrupper og andre FORF organisasjoner

Følgende har sagt seg villig til å delta på varslingslistene:
Tor LA3WAA, Odd LA3XMA, Willy LA6HNA, Bjørn LA1UW, Håvard LB9RE, Bård LA4THA, Ottar LA1UI, Rolf LA7JBA, Morten LA3TMA og Rainold LA5VMA
Sekretær legger ut mer info på hjemmesiden.

japan3. Dagens andre tema – Japan.
Håvard LB9RE har vært på reise til Japan. Han viste bilder og video fra turen. Det var bilder av bygninger, folkeliv, virvar av el-kabler i lufta, templer, togreise med hurtigtog.

Kort fortalt: Japan er et spesielt land. Man håndhilser ikke før eventuelt en Japaner gjør det først – man kun bukker til hverandre.

Tomtepris i Tokyo er ca 1 million kr på kvadratmeter tomt. Ikke rart man bygger i høyden.

Til slutt viste han bilder fra Denver. Takk til Håvard for et flotte bilder.

Møtet avsluttet ca kl 2120

For styret i Trondheimsgruppen av NRRL

Bjørn LA1UW
Sekretær