LA2T QSL kort 2011


Vekt i gram inn og ut
Måned Inn Ut
Januar
Februar
Mars 360 1076
April 1990
Mai 1990
Juni 500 2000
Juli
August
September
Oktober
November
Desember
SUM 2850 5066