2013-10-22-Produksjon av Radioutstyr i Trondheim

LA4SM SteffenTil medlems møtet 22. oktober var Steffen Kirknes LA4SM invitert til å foredra om «Radio produksjon i Trondheim anno 2013».

Det foregår omfattende utvikling og også produksjon av radioutstyr i Trondheim, mer enn noen gang før. Riktignok er det meste av dette utstyret ikke tiltenkt forbrukerne eller spesielt interesserte som radioamatører, men profesjonelle brukere som har behov for spesielt radioutstyr.

Det ble vist fram eksempler på radioutstyr for bruk i bomstasjonene for å kommunisere med bombrikkene i bilene som passerer. Dette går så fort at ingen klarer å kjøre for fort gjennom bommen for å unngå å bli registrert (ikke tenk på det engang). Det ble poengtert at for å få til radiomottakere med gode egenskaper var det viktig å benytte gode og gjerne tradisjonelle radio komponenter med bla. spoler av en stor nok størrelse for å oppnå høy nok Q-verdi, som et eksempel.

Det ble også vist fram en målemottaker for å kontrollere radionavigasjonsutstyret på flyplasser der kravene er svært strenge med hensyn på målenøyaktighet og pålitelighet. Dette radioutstyret bygges for hånd i Trøndelag.

Så ble det demonstrert en svært avansert og rask antenneskifter som kunne koble til radioer på ulike frekvenser til kun en antenne på deling der en sender om gangen etter behov fikk tilgang til antennen for sending. Alle kunne motta, men kun en fikk sende på antennen, et imponerende stykke radiohåndverk.

Mange spørsmål ble stilt til Steffen som ikke hadde noen problemer med å svare på alle spørsmål mellom antenne og jord. Vi ønsker Steffen tilbake en annen gang om ikke lenge for å foredra og gi demonstrasjoner inne flere tema inne radioteknikken.»

15.11.2013