Dugnad på antennemast 1 på LA2T

 Erik VY1EWB, Tor LA3WAA og Håvard LB9REAlle antenner og master får iblant behov for service og reparasjoner, og dessverre så gjør ikke jobben seg selv… Og onsdag kveld var det dugnad på antennemast 1 på Lialøkken.

Det hele startet med at Tor LA3WAA ikke fikk rotoren i hovedmasta til å lystre. Han fant ikke ut hvorfor og det var kun en ting å gjøre, – masten måtte bare ned…

Sist søndag møttes Bjørn LA1UW og Tor LA3WAA på Lialøkken. Masten ble sveivet ned og Tor LA3WAA klatret opp og årsaken til problemet ble funnet. De fire skruene som rotoren var festet til platen i masten med var borte, og styrekabelen med kontakter var røsket ut av rotorhuset. Masten måtte dermed helt ned på bakken.

20131113A_dugnadMen før vi gjorde det ble begge vinsjene på masten byttet ut. Det trengtes etter mange års bruk. Da dette var gjort la vi ned hele masten, en bedre inspeksjon ble foretatt, og rotor ble tatt ut av masten.

Arbeidet ble gjenopptatt på onsdag ettermiddag. Bjørn LA1UW og Stein-Olav LA9QV startet med å bytte ut rotorkabel kontakten i rotorhuset. Heldigvis hadde Tor LA3WAA liggende en tilsvarende defekt rotor som kunne brukes til sammenligning .

Nårrotoren var koblet, kom Håvard LB9RE, Tor LA3WAA og Erik VY1EWB til Lialøkken.
Braketter ble satt på rotoren så den var klar til oppsetting i masten igjen. Første operasjon var å løfte topprøret 2-3 cm slik at dette ikke hvilte på rotoren.

20131113B_dugnadSå skulle rotoren opp. Det viste seg at vi måtte ha lengre skruer og da var det bra at kjøpesentrene har opp til kl. 2100. Med litt slit kom rotor og topprøret på plass og masten ble vinsjet opp til vertikal posisjon igjen.

Det som gjenstår nå før masten skal vinsjes opp i normalhøyde er å sørge for at topprøret er riktig sentrert på rotoren, samt at alle trådantenner kommer på plass igjen.  Det er NRRLs telefonitest i helgen og den skal vi delta på.

Tusen takk til alle som deltok på denne omfattende dugnadsjobben.

73 de Bjørn LA1UW

16.11.2013