På besøk i Rustkammeret

ban-rust

Hjemmefrontmuseet

Medlemsmøtet tirsdag 11. September 2001, skulle holdes i form av en omvisning på Rustkammeret med sin utstilling av norsk militær historie med LA9MB som vert.

Noen timer før omvisningen skulle begynne, viste de ulike TV-kanalene de uvirkelig hendelsene fra terror-bombingen i USA. Flyene raste gang etter gang inn i skyskrapere, folk kastet seg i desperasjon ut fra skyskraperne til sin sikkre død, gru og menneskelig tragedie ble vist kontinuerlig, og stadig nye meldinger strømmet inn. USA var i krig som det sto med “krigstyper “ på TV-bildene fra CNN.

Likevel var det overraskende mange som denne kvelden fikk slitt seg vekk fra de rystende hendelsene, og møtte opp på Rustkammeret i Erkebispe-gården.

Hele 20 personer var møtt opp, og det første som møtte oss var en TV som dekket det som skjedde i USA. Den ble slått av, og vi kunne konsentrere oss om det vi hadde kommet for.

mus004
Her har vi en radio-operatør fra utstillengen, avdeling for illegal virksomhet, ganske naturtro, – nesten naturtro…

Vi gikk fra den ene virkelighet til en annen, – fra en krig til en annen. De menneskelige lidelsene ble liksom de samme og svært så virkelighetsnære denne spesielle kvelden, til tross for at vi først kom inn den salen som beskrev den norske militære historien fra middel-alderen.

I de ulike glassmonterene så vi utstilling av de ulike uniformstypene, i tilknytning til andre militære effekter og våpen fra den tiden, samt en kort beskrivelse av de ulike kriger som ble utkjempet. Norge har riktignok ikke utkjempet så fryktelig mange store kriger, men sannelig var det mange kriger når en oppsummerte store og små trefninger.

Begrepet tunge våpen fikk et nytt begrep, da en fikk se muskedundrer og andre geværer til en vekt av opp til 30 kg. Men de hadde kanskje ikke utmasjer på den tiden?

mus007Fra middelalderen gikk turen opp til Minnehallen. Det var en stor hall med store messingplater hvor det var gravert inn navnet på alle falne i Norge under den 2.dre verdenskrig.

Samme hall hadde også utstilt den første form for mobilt brannsloknings-utstyr, – jo vi kunne se at utviklingen har utviklet seg voldsomt også utenfor det rent krigsutstyrsmessige.

Fra minnehallen gikk det til etasjen som var viet de mange ulike sider av den 2,dre verdenskrig, – det var arrangert med tids-riktige situasjonsbilder fra krigen, med spesiell vekt på det som skjedde i Trøndelag.

Det var egen utstilling som viste Rinnan og hans bandekloster og Falsta leir var det mest framtredene fra vårt distrikt.

Men det var situasjoner med illegal presse, sabotasje, rasjoneringskort, ulike tyske uniformer og utstyr, og likeså av norske uniformer.

Det som vi kanskje viet mest interesse, var jo det radiotekniske, og det var utstilt både tyske og engelske radiostasjoner fra den tiden. Det ville nok ha vært ønskelig med adskillig mer å se på av radioutstyr for vår del, men det ble vist med effekter og bilder, samt en forklarende tekst, sammenhengen mellom etterretning og kommunikasjon, og hvor livsviktig den siden av krigshandlingene var for utfallet av krigen.

mus005Vi fikk rett og slett et gufs av en annen tid, – en tung, vanskelig og utrivelig tid.

Møtet endte opp ved et langbord i våpensalen, som var viet de ulike våpentyper som har vært i bruk gjennom tidene. Det var et stort mangfold, og mye interessant å se. Jeg merket meg særlig en kråkesmekke, – som ble brukt til å skremme kråker vekk fra flyplassene, samt et maskingevær av skikkelig gammel modell. Det var et munnladingsgevær med tre løp.

Her fikk vi servert både kaker og kaffe og hampraten gikk utover kvelden. Det sosiale aspektet var like kjærkomment der som det er overalt ellers hvor radioamatører kommer sammen. Praten dreide seg naturlig nok en god del om det vi hadde sett, men minst like mye om hendelsene i USA. Og alle var enige om at det hadde vært et særdeles trivelig og spennende møte.

LA4YW – Liv