2001-09-25-Gruppemøte

Leder, LA3WAA, åpnet møtet 19,10., Det var i alt møtt fram 19 personer.

LA3WAA åpnet med den triste nyheten om LA5GD, Arne Bostads bortgang, og det ble markert med 1 minutts stillhet.

LA6HF hadde skrevet en minneomtale om LA5GD til Adresseavisa, og han skulle også skrive en Silent Key-omtale til Amatørradio.

Vi har fått forespørsel fra speiderne i Orkdal om å være med på Jota 20-21. oktober. LA3WAA, LA4CKA og LA4YW sa seg villige til å være operatører under arrangementet, og tar kontakt med ansvarlig speiderleder om dette.

LA3WAA informerte om hvor langt vi var kommet med den omtalte BCI-kofferten. LA9MB tilbød oss noe ferritt. LA4IC og LA9TK er satt på saken.

LA3WAA orienterte også om forsøket på å sette i gang kurs til amatørradio lisens. Etter kunngjøring i Adresseavisa møtte det kun opp en deltager til kurset, som da ble avlyst pga for liten deltagelse.

Det ble kaffepause fra 19,20 – 1945.

Etter pausen tok LA9QFA – Knut oss med inn i en helt ny verden da han kåserte om den nye digitale moden APRS. Knut hadde forberedt seg godt med «lysbilde-show» fra PC via storskjerm, og han demonstrerte også APRS i praksis gjennom små filmklipp som han hadde lagret over aktiviteten, både her og i Oslo hvor det er rundt 20-25 stasjoner i gang daglig. Responsen fra tilhørerne var stor, så kanskje det snart blir flere å høre på APRS i Trondheim?

Møtet ble forkortet pga Rosenborgs fotballkamp mot Juventus.

Møtet ble avsluttet kl. 20,45.

LA4YW – Liv
Sekretær