2001-10-09-Gruppemøte

Leder, LA3WAA, åpnet møtet 19,10 , og ønsket spesielt LA5QKA fra Søre Sunnmøregruppen velkommen til møtet. Det møtte i alt fram 20 personer.

LA3WAA la fram følgende saker:

Orientering om ny 70 cm repeater: Radioamatørene på Autronica har tilbudt å bygge en mobil 70cm repeater til Trondheimsgruppen gratis, til bruk lokalt, og mobilt under sambandsøvelser, i nød- og katastrofesamband etc. Styret har tidligere gått imot repeaterkomiteens forslag om ny 70 cm repeater da vi allerede har en bra lokalrepeater på 70cm i Trondheim. Men ettersom dette vil bli en repeater som vi kan nyttiggjøre oss av under samband, nød- og katastrofe-samband, har vi ikke råd til å takke nei.

LA1UI kommenterte at 70-cm repeater hadde vært planlagt lenge, og at han ikke hadde oppfattet styret som negativ til de planene, men LA4YW refererte til det ekstraordinære styremøtet hvor repeaterkomiteen var innkalt. Der gikk styret imot, da de ikke hadde kjennskap til nye planer.

Komiteer: Noen av våre komiteer fungerer dårlig eller ikke i det hele tatt. Samtlige komiteer ble gjennomgått, og følgende endringer ble gjort: QSL/diplomkomiteen og. Satelittkomiteen nedlegges. I stedet opprettes to nye komiteer.

1. Stasjonskomite. Denne komiteen skal være ledet av stasjonssjefen, og ha ansvar for alt radioutstyr (HF/VHF/UHF) etc med antenner på LA2T Komiteen består nå av LA4IC, LA4CKA og LA8CD.

2. HF-komite. LA4CKA foreslo denne komiteen som skal ha ansvar for å bygge opp et aktivt miljø av HF-interesserte i gruppen og å aktivisere LA2T mest mulig på lufta i alle sammenhenger inkludert tester. Komiteen består nå av LA4CKA leder, LA4IC, LA6BKA, LA6CKA og LA7JBA.

I tillegg til disse endringene, trakk LA8CD seg fra repeaterkomiteen, og LC1KBT stepper inn i hans sted.

Vi vil også etterlyse en PC-ansvarlig som kan sørge for å oppdatere gruppens PC-utstyr, evt påse at programvare, hardware etc fungerer som det skal til enhver tid. Det var enighet om at vi trengte flere PCer på LA2T, og LC7XAT var villig til å bistå dette arbeidet, men ikke som ansvarlig. PC-ansvarlig vil bli etterlyst, bl.a på QST.

LA9MB etterlyste QSL for Lighthouse Weekenden til Munkholmen. Loggen vil bli lagt inn på data og stickers skrives ut på våre nye QSL.

Det ble også etterlyst et stempel for å stemple baksiden av QSL-kortene med rubrukk til å skrive i.

Kveldens post var «Teknisk kvarter» med LA8CD, Johan. Han tok opp et gammelt tema angående problemer som man må være obs på ved tilpassing av coax lengder etc.

Møtet ble avsluttet kl. 20,55.

LA4YW – Liv
Sekretær