2001-08-28-Gruppemøte

Møtet startet allerede Kl.18.30 med utvendig antennearbeide.

80 mtrs lupen skulle sjekkes da vi trodde at koaksen var defekt. kabelen var imidlertid ok.( den ble megget ). Samtidig ble den nye masta tatt ibruk som et hjørnefeste for lupen.

Neste dropp inn møte vil også bli brukt til antennearbeide.

Møtestart inne kl.l930.. Det var 11 medlemmer tilstede.

Leder 3waa ønsket velkommen og informerte om Field dayweekend førstkommende helg.

Liaåsen var tenkt til QTH og forespurte om interesserte operatører. Ingen var interessert og dermed ingen deltakelse fra LA2T.

3waa Tor informerte om at Oslogruppen skal holde et kurs om APRS.

Da La9qfa allerede har eksperimentert og satt seg noe inn i stoffet, vil han reise til Oslo og delta på kurset.

La9qfa orienterte samtidig noe omkring emnet APRS og vil komme sterkere tilbake etter Osloturen.

Neste møte om 14 dager blir avholdt på «Rustkammeret» med La9mb som vert og omviser.

Oppmøte kl.1900 v/Erkebispegården.

Som parkeringsplass anbefales Leutenhaven.

Leder orienterte om kommende tester utover høsten.

Kaffe fra kl 2010. møtet hevet kl. 2130.

Ref. LA4IC
Wilhelm