Oppdatering av R4 (LA7RR) repeater

Stein-Olav, LA9QV, melder:

I dag har RV54 / R4 Gråkallen fått programmert nye toner for åpning, som vedtatt av repeatermanager i NRRL, Håvard.

    1. 1750Hz (som før)
    2. DTMF «A»
    3. CTCSS (subtone) 123Hz

De som har aktivert tone-squelch (i mottakeren) på 85.4Hz må endre dette til 123Hz, ellers høres ikke repeateren.

Ellers vil de fleste radioer åpne på en frekvens i «VFO» stilling med «normal» støy-squelch.