Silent key: Sverre Båtnes, LA9TK

Vi fikk nettopp beskjed om LA9TK Sverre Båtnes’ bortgang. Han fylte 96 år i juni.

Sverre var medlem av Trondheimsgruppen i mange år, og satt i styret en periode. Han hadde HF-rig og mast, men var ikke så ofte på lufta.

Sverre var født i Bindal og tok utdanning som ingeniør ved Trondheim Tekniske Skole. Han jobbet blant annet ved ASEA i Sverige. Han var fram til pensjonsalderen ansatt ved Siemens i Trondheim, der han var teknisk tegner. Sverre var med på innføring av DAK (datastyrt konstruksjon) der. Som pensjonist hadde han CNC-styrt fres i kjelleren, som han lærte seg på egen hånd. Den ble brukt til fresing av gitarkropper og andre musikkinstrumenter. Han lagde også noen fioliner, som hans døtre Elise og Henninge sikkert fikk prøvespille.

Vi lyser fred over Sverre Båtnes’ minne.