Silent key: Oddbjørn Moen, LA9JK

Det var en svært trist beskjed for medlemmene av Trondheimsgruppen å få at Oddbjørn Moen, LA9JK, helt uventet gikk bort natt til den 1. juli. Oddbjørn var et av medlemmene av gruppen som hadde lengst fartstid og han var aktiv på mange fronter.

Hans store tekniske kunnskap og erfaring kom til god nytte da han i 2015 påtok seg å være kursholder på radioamatørkurset som ble holdt i regi av gruppen. Han var med å lære opp nye radioamatører i flere av kursene som fulgte i årene etter. Flere av dagens aktive medlemmer av LA2T har hatt ham som kursholder og nytt godt av hans omfattende kunnskap innen radioteknikk. Senere var han også eksaminator ved lisensprøvene som ble holdt i regi av klubben.

Oddbjørn kom også med i styre og stell og satt også en periode i valgkomiteen. Han var selvskreven som medlem av Teknisk komité og var aktiv bl.a. ved oppsett av 6m repeateren på Gråkallen.

Et mesterstykke Oddbjørn var en av de sentrale konstruktørene bak, var den gamle repeateren på Ruten. Denne inkluderte blant annet dobling av mottagere, sendere og antenner i tillegg til batteristrøm ved nettutfall.

En av hans mange interesser innen amatørradio var antenner og antennebygging. Han konstruerte f.eks. et imponerende antenneoppsett for EME-forsøk på 70cm og 2m som besto av flere yagiantenner med rotorstyring både horisontalt og vertikalt.

Han var et selvsagt valg når det elektriske anlegget i klubblokalene på Lialøkken måtte utbedres eller endres.

Vi i LA2T vil huske Oddbjørn som en svært hyggelig person med en lun humor og glimt i øyet. Generøs og kunnskapsrik; en mentor og inspirasjonskilde for mange av oss. Sin store kunnskap og erfaring til tross, så var han fortsatt nysgjerrig og lærevillig og lot seg lett engasjere. Han vil bli dypt savnet.

Vi lyser fred over Oddbjørns minne.

Oddbjørn, LA9JK. (Foto: Håvard, LB9RE)