2 nye repeatere

Trondheims gruppen av NRRL er tildelt nye signaturer for to nye repeatere.

Dette er:

LA7ORR med frekvenser TX 145.725 og RX 145.125.
LA7TRR  med frekvenser TX  51.850 og RX 51.250.

Repeaterkomiteen vil komme tilbake med mer informasjon når dette er klart.