Telefonitesten 2009

Etter noen års pause, var LA2T igjen å høre i årets NRRL Telefonitest med 5 operatører: LA1UW, LA3WAA, LA4RT, LA4YW og LB9RE, og det ble kjørt med to stasjoner samtidig, – en på 40 meter og en på 80 meter i alle tre periodene.

tlf2t2009f_1Det var som alltid et lite praktisk problem med å koordinere nummerserien mellom stasjonene i rapportgivningen, men det gikk rimelig greit unna. For de som ikke har kjørt fra en klubbstasjon i en nasjonal test, kan vi opplyse at nummerserie/melding skal følge kronologisk rekkefølge uansett band, og da kan det bli «slosskamp» om neste QSO-nummer om begge operatørene får svar samtidig.

Alt utstyret fungerte som det skulle, med unntak av en vakkel i jordingen av et headset som forvrengte signalet stygt (vi MÅ bare få oss nye headsett, og det fort!!). Radiomessig var forholdene stort sett som forventet, 40 meter i morgenperioden var virkelig en stor utfording med bare å få til noen QSOer i det hele tatt. Foruten noen lokale stasjoner ble det hørt fint lite til norske stasjoner, mens Japan kom inn med usedvanlig flotte signaler 59+.

tlf2t2009c_1Nå gjenstår bare loggskriving og summering, og så kan man sette seg ned og vente på resultatet. Etter rapportene vi mottok i løpet av testen, burde vi kunne ha store forventnuinger om en anstendig plassering på resultatlisten. Vi krysser fingrer!

Ute var det en noe høstlig værtype med regn og søle, så behovet for kost og feiebret var absolutt tilstede etter endt test. Men etter å ha flidd opp etter oss, så klubblokalene igjen like innbydende ut etterpå, – klar til neste fellesaktivitet.

Datert: 23.11.2009