LA8QR – Liaåsen, RV 56 (R4), DTMF *

Antennene på Liaåsen
Antennene på Liaåsen

Den nye byrepeateren ble satt i prøvedrift på LA2T 16. desember. Dette var resultatet etter mer enn et år med studier i radioteknikk, logikk og mye annet tilhørende faget. Byggingen har foregått på den harde måten med beregninger av kretser, konstruksjon og bygging av hver eneste komponent i logikken. Storno mottakere og sendere har blitt studert til minste detalj og informasjon i den sammenheng har blitt hentet fra nært og fjernt (det er mye bra på internet i disse tider).

Etter prøveperioden på LA2T, hvor alt gikk godt, ble det bestemt å flytte til Liaåsen hvor dekningsområdet er mye større enn fra LA2T.

Lørdag 10. januar, i et strålende vintervær, tok undertegnede og Ingar, LA4CKA skiene fatt og bar utstyret opp på Liaåsen i to vendinger. Der ble det hele satt sammen igjen og strømmen satt på. Det kom straks inn rapporter som indikerte at alt fungerte tilfreds- stillende på en antenne. Vi fortok ingen justering av filtre eller annet på denne dagen siden det ikke ble tid til å stabilisere temperaturen på filtrene. Dette ble utsatt til en annen tur.

Etter en tid viste det seg at PA-trinnet ikke var helt rent og dette måtte skiftes. PT ble informert om dette, men det hadde ikke oppstått problemer med dette. Det hadde ikke vært slike problemer under driften på LA2T, merkelig, men radiobølgene kan også være uransakelige noen ganger. Stornoen ble hentet ned igjen av LA4CKA og det bar inn på LA3RLAs verksted igjen. Feilen ble funnet i effektforsterkeren og hele PA modulen ble derfor skiftet med en reserve.

Utstyret ble båret opp igjen 1. februar, i snøvær denne gangen, og satt i drift på 2 antenner. Etter litt justering ble lyden tilfredsstillende, men det er ennå rom for forbedringer. Det var mange som sjekket inn fra Trondheimsområdet og gav viktige bidrag under justeringsarbeidet. LA3WMA kom inn med en god rapport fra Kyrksæterøra med 5 watt og det lover godt for å kunne nå et stort dekningsområde. Det er spesielt interessant å få inn rapporter sørover.

Bruk:
Repeateren er satt opp på kanal R4 (RV 56) og har mottaker på 145.100 MHz og sender på 145.700 MHz. Det er IKKE åpning med 1750 Hz tone. Det må benyttes DTMF og tegnet * (stjerne). For de som har DTMF på apparatet er dette enkelt. Trykk inn sende knappen og deretter et kort trykk på stjerneknappen (nederst til venstre på tastaturet) mens sendeknappen holdes inne. Slipp sendeknappen og vent til tale identifikasjonen er ferdig.

De som ikke har DTMF kan benytte en mobiltelefon. Legg mobiltelefonhøyttaleren inntil mikrofonen, trykk på sende knappen og gi et kort trykk på * (stjerne) på mobiltelefonen mens sendeknappen holdes inne. Slipp sendeknappen og vent til tale identifikasjonen er ferdig.

Vi håper at mange vil benytte seg av muligheten til å kommunisere over den nye repeateren og repeaterkomitéen ønsker tilbakemelding fra brukerne med kommentarer og forslag til forbedringer.

Vi ønsker også å takke de mange som har gitt oss verdifulle bidrag under planlegging og byggingen av denne repeateren.

73 fra Repeaterkomitéen

LB9RE, Håvard
LA3XMA, Odd-Arve
LA3TMA, Morten
LA9QFA, Knut
LA3RLA, Kai