BBS-kommandoer

De aller viktigste kommandoene

bulletinboardNår du kobler deg opp til LA2T BBS, kan du skrive en H eller et ? for å få ut en hjelpemeny med beskrivelse av ulike kommandoer, men den er lang og omfattende, og ikke helt oppdatert. Vi nevner her de vanligst benyttede kommandoene:

C LA2T Kobler deg til Postboksen på LA2T BBS, og i den finnes det to kategorier meldinger:
1) Meldinger som er adressert til en bestemt bruker, og
2) Såkalte bulletiner adressert til hvem som helst.

Lese meldinger:

Det viktigste er først å finne ut hvilke meldinger som er på BBSen, samt å finne ut hvilke som kan være av interesse for deg som bruker. Dersom det er mail til deg, varsler BBSen deg om det når du kobler deg opp, og egne meldinger leser du med kommandoen
RM (Read Mine). Meldingene vil da komme opp fortløpende. Vil du derimot lese en og en melding, skriver du kommandoen
LM (List Mine), og så leser du hver melding med
R meldingsnummer (Read). Ønsker du å sende et svar på en eller flere av dine meldinger, gjøres det med
SR meldingsnummer (Send Reply). Og når du er ferdig med å lese og å svare på meldinger, er det vanlig å slette gamle meldinger. Det gjøres med kommandoen
KM (Kill Mine), eller
K meldingsnummer. Den første Kill-kommandoen sletter alle dine mottatte meldinger, mens den siste sletter kun den ene meldingen.

Liste meldinger:

Den største delen av meldingene på BBSen består derimot av bulletiner. Det kan komme flere hundre meldinger i løpet av et døgn, og de kan listes med kommandoen
L (List). Da listes alle meldinger opp siden sist du var innom og listet, så det er laget en rekke kommandoer for å kunne spesifisere hvilke bulletiner du vil liste.
LL 10 (List Last) lister de siste 10 meldingene, LL 20 de siste 20 etc.
LC ? lister alle emneområder som BBSens meldinger er sortert inn under, samt antall meldinger i hver kategori. Dersom du vil inn og liste meldinger i disse kategoriene, bruker du
L> kategori, – f.eks L> QSTLA. Den samme kommando kan brukes for å liste meldinger fra f.eks norske stasjoner, eks:
L< LA* som vil liste alle bulletiner sendt av LA-stasjoner.
LS kan brukes dersom du har en formeining om hva slags tittel meldingen har, f.eks
LS QSTLA-40 vil liste kun den bestemte bulletinen som inneholder QSTLA nr 40.

Sende meldinger:

Dersom du skal sende en melding til en bestemt bruker, skriver du
SP signatur, f.eks SP LA3WAA. Er radioamatøren du sender til bruker av en annen BBS, er det nok med samme kommando. BBSen vil selv adressere mailen til riktig BBS, men du kan også selv legge til denne adressen dersom du vet hvilken BBS vedkommende hører hjemme, f.eks SP LA5QIA@LA6K. Mailen adresseres da til LA5QIA på BBSen i Kristiansund.
Når du har skrevet SP callsign, vil du få spørsmål om tittel på meldingen, skriv et eller annet. Etter linjeskift, ber så BBSen deg om å skrive meldingen og avslutte med
/EX eller Ctrl+Z. Skriv meldingen, og avslutt med /EX eller Ctrl+Z på en ny linje, og trykk linjeskift. BBSen kvitterer med at meldingen er lagret, og du er da ferdig.

Skrive bulletiner:

Vil du sende ut en bulletin, er det nesten samme prosedyre, du erstatter SP med SB og adresserer til en bestemt kategori, f.eks
SB CONTEST@SCA. Det vil si at bulletinen er til contestinteresserte i SCA. SCA står for Scandinavia. De vanligste adressene er @NOR (distribueres kun i Norge), @EU (innen Europa), @WW (for hele verden). Skriver du derimot kun
SB TRD uten mer adresse, vil bulletinene bli liggene på LA2T og kan leses av alle her i Trøndelag.

Diverse:

BBSen inneholder ellers databaser, brukerstatistikker, dokumentasjoner, beregning av QTH-locator og Satellittdata, og hver av disse har igjen sine sett med kommandoer for å aktivere mulighetene. Hver enkel mulighet har en egen hjelpemeny for hver mulighet. Kommandoen for å komme hit er
F, og du er da inne i servermenyen. Derfra velger du deg videre ved å sende
? for hjelpemenyer du kan velge ifra. Når du er ferdig på BBSen og ønsker å avslutte, skriver du en
B for BYE, og du kobles automatisk ned.

Det er ingen begrensning for hvor lenge du kan vare tilkoblet BBSen, hvor ofte, eller hva du har lov til eller ei på BBSen. Du kan ikke gjøre noe skade verken på BBS eller din egen PC med å forsøke deg fram, ei heller om du skulle bomme på noen kommandoer, så fatt mot!

Vil du vite hvem som har benyttet seg av BBSen siste tid, kan du bruke kommandoen
JA. Da lister du oversikt over de 18 siste som har vært innom BBSen på 70cm og tilsvarende JB for 2meter. Vil du ha ut en lengre liste, må du inn på bruks-statistikken i servermoden med
F-kommandoen og videre til
C, som gir bruker-statistikken og så
L for få detaljene. Da kan du liste alle som har vært oppkoblet så langt du orker tilbake.

Lykke til!